Clothing biosensory engineering

Human sensory perception of clothing involves a series of complex interactive processes, including physical responses to external stimuli, neurophysiological processes for decoding stimuli through the biosensory and nervous systems inside the body, neural responses to psychological sensations, and psychological processes for formulating preferences and making adaptive feedback reactions.

Clothing biosensory engineering

Y. Li, A.S.W.Wong

Woodhead Publishing

2006

Abstract

Human sensory perception of clothing involves a series of complex interactive processes, including physical responses to external stimuli, neurophysiological processes for decoding stimuli through the biosensory and nervous systems inside the body, neural responses to psychological sensations, and psychological processes for formulating preferences and making adaptive feedback reactions.

Clothing biosensory engineering is a systematic and integrative way of translating consumers’ biological and sensory responses, and psychological feelings and preferences about clothing, into the perceptual elements of design. It is a link between scientific experimentation and commercial application to develop economic solutions to practical technical problems.

Clothing biosensory engineering quantifies the decision-making processes through which physics, mathematics, neurophysiological and engineering techniques are applied to optimally convert resources to meet various sensory requirements – visual/thermal/mechanical.

It includes theoretical and experimental observations, computer simulations, test methods, illustrations and examples of actual product development.

Describes the process of Clothing biosensory engineering in detail.

Quantifies the decision making processes applied to optimally convert resources to meet various sensory requirementsIncludes theoretical and experimental observations and examples of actual product development.

Citation

Y. Li, A. S. W. Wong. Clothing biosensory engineering, Woodhead Publishing, 2006.

Collection

May & Thiết kế thời trang.

Related document

Clothing biosensory engineeringCoated and laminated textilesFabric testing

Clothing biosensory engineering

Coated and laminated textiles

Fabric testing

QR code

Clothing biosensory engineering

Content

  • Thứ Sáu, 08:30 04/06/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Fashion design and product development

Thứ Sáu, 08:07 04/06/2021

Sizing in clothing developing effective sizing systems for ready to wear clothing

Thứ Năm, 09:46 03/06/2021

TOEIC Smart Red Book Grammar

Thứ Năm, 08:55 03/06/2021

Advances in apparel production

Thứ Năm, 08:54 03/06/2021

CISCO CCNA networking for beginners: The ultimate beginners crash course to learn cisco quickly and easily

Thứ Năm, 08:42 03/06/2021