Clothing biosensory engineering

Human sensory perception of clothing involves a series of complex interactive processes, including physical responses to external stimuli, neurophysiological processes for decoding stimuli through the biosensory and nervous systems inside the body, neural responses to psychological sensations, and psychological processes for formulating preferences and making adaptive feedback reactions.

Clothing biosensory engineering

Y. Li, A.S.W.Wong

Woodhead Publishing

2006

Abstract

Human sensory perception of clothing involves a series of complex interactive processes, including physical responses to external stimuli, neurophysiological processes for decoding stimuli through the biosensory and nervous systems inside the body, neural responses to psychological sensations, and psychological processes for formulating preferences and making adaptive feedback reactions.

Clothing biosensory engineering is a systematic and integrative way of translating consumers’ biological and sensory responses, and psychological feelings and preferences about clothing, into the perceptual elements of design. It is a link between scientific experimentation and commercial application to develop economic solutions to practical technical problems.

Clothing biosensory engineering quantifies the decision-making processes through which physics, mathematics, neurophysiological and engineering techniques are applied to optimally convert resources to meet various sensory requirements – visual/thermal/mechanical.

It includes theoretical and experimental observations, computer simulations, test methods, illustrations and examples of actual product development.

Describes the process of Clothing biosensory engineering in detail.

Quantifies the decision making processes applied to optimally convert resources to meet various sensory requirementsIncludes theoretical and experimental observations and examples of actual product development.

Citation

Y. Li, A. S. W. Wong. Clothing biosensory engineering, Woodhead Publishing, 2006.

Collection

May & Thiết kế thời trang.

Related document

Clothing biosensory engineeringCoated and laminated textilesFabric testing

Clothing biosensory engineering

Coated and laminated textiles

Fabric testing

QR code

Clothing biosensory engineering

Content

  • Thứ Sáu, 08:30 04/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Fashion design and product development

Thứ Sáu, 08:07 04/06/2021

Sizing in clothing developing effective sizing systems for ready to wear clothing

Thứ Năm, 09:46 03/06/2021

TOEIC Smart Red Book Grammar

Thứ Năm, 08:55 03/06/2021

Advances in apparel production

Thứ Năm, 08:54 03/06/2021

CISCO CCNA networking for beginners: The ultimate beginners crash course to learn cisco quickly and easily

Thứ Năm, 08:42 03/06/2021

Video giới thiệu