TOEIC Smart Red Book Grammar

This book is designed to provide beginning learners of English with some basic grammar points which are necessary for part IV of the TOEIC Bridge Reading test. This book also consists of grammar excercises, grammar tests and sentence building so that learners can practice some certain grammarpoints they have just learned.

TOEIC Smart Red Book Grammar

Nhiều tác giả

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2012

Abstract

This book is designed to provide beginning learners of English with some basic grammar points which are necessary for part IV of the TOEIC Bridge Reading test. This book also consists of grammar excercises, grammar tests and sentence building so that learners can practice some certain grammarpoints they have just learned.

Lesson 1: Subjects and Verbs

Lesson 2: Types of Sentences

Lesson 3: Verbs (1) - Intransitive Verbs

Lesson 4: Verbs (2) - Transitive Verbs

Lesson 5: Infinitives

Lesson 6: Gerunds

Lesson 7: Participles

Lesson 8: Active Voice and Passive Voice

Citation

Nhiều tác giả. TOEIC Smart Red Book Grammar. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

TOEIC Smart Red Book GrammarABC TOEIC reading comprehensionCấu trúc câu Tiếng Anh
TOEIC Smart Red Book GrammarABC TOEIC reading comprehensionCấu trúc câu Tiếng Anh

QR code

TOEIC Smart Red Book Grammar

Content

  • Thứ Năm, 08:55 03/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Advances in apparel production

Thứ Năm, 08:54 03/06/2021

CISCO CCNA networking for beginners: The ultimate beginners crash course to learn cisco quickly and easily

Thứ Năm, 08:42 03/06/2021

TOEIC ICON R/C Intensive

Thứ Năm, 08:31 03/06/2021

Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo triều Nguyễn

Thứ Năm, 08:15 03/06/2021

TOEIC ICON R/C Basic

Thứ Năm, 08:10 03/06/2021