Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo triều Nguyễn

Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích những khía cạnh xung quanh vấn đề giáo dục, khoa cử dưới triều Nguyễn một trong những điển hình của mô hình giáo dục, khoa cử phong kiến Việt Nam.

Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo triều Nguyễn

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Chính trị quốc gia

2011

Tóm tắt

Tồn tại ở Việt Nam gần 1000 năm ( Từ 1075 – đời vua Lý Nhân Tông đến năm 1919 đời vua Khải Định của nhà Nguyễn), hệ thống giáo dục và khoa cử Nho học đã trở thành một định chế có thể nói là bình đẳng cho mọi nhân tài có cơ hội thăng tiến trên đường hoạn lộ cũng như đào tạo được một tầng lớp sĩ phu có khí tiết và đức độ, có uy tín trong dân gian. Việc đề cao tri thức, tôn trọng người có tri thức, lối đào tạo con người hướng tới những chuản mực đạo đức tốt đẹp như trunng, lễ, nghĩa, trí, tín… của giáo dục, khoa cử phong kiến đã trở thành những bài học quý trong công tác giáo dục và đào tạo con người hiện nay.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về hệ thống giáo dục, khoa cử thời phong kiến ở nước ta nói chung và dưới triều Nguyễn nói riêng, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật cho ra mắt bạn đọc cuốn sách: Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo triều Nguyễn.

Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích những khía cạnh xung quanh vấn đề giáo dục, khoa của dưới triều Nguyễn một trong những điển hình của mô hình giáo dục, khoa cử phong kiến Việt Nam từ việc phác họa bối cảnh chính trị - xã hội đất nước thời ký này, mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục, cách thức tiến hành khoa cử, chọn lựa, sử dụng nhân tài của triều đình nhà Nguyễn, những đóng góp của các sĩ phu đương thời về văn chương, học thuật, về những đề nghị cải cách giáo dục và canh tân đất nước….

Trích dẫn

Nguyễn Ngọc Quỳnh. Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo triều Nguyễn, Chính trị quốc gia, 2011.

Bộ sưu tập

Lịch sử- Địa lý

Tài liệu liên quan

Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo triều NguyễnCác dân tộc Mông Dao góc nhìn đa chiều từ địa lý dân tộc học lịch sử - sinh thái nhân văn miền núi phía Bắc.Nhật Bản trong dòng chảy lịch sử thời cận thế

Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo triều Nguyễn

Các dân tộc Mông Dao góc nhìn đa chiều từ địa lý dân tộc học lịch sử - sinh thái nhân văn miền núi phía Bắc.

Nhật Bản trong dòng chảy lịch sử thời cận thế

Mã QR

Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo triều Nguyễn

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:15 03/06/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

TOEIC ICON R/C Basic

Thứ Năm, 08:10 03/06/2021

Những sự kiện lịch sử Việt Nam (Từ 1945 - 2010): Tháng 1

Thứ Năm, 07:58 03/06/2021

Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hóa

Thứ Tư, 14:08 02/06/2021

Nhật Bản trong dòng chảy lịch sử thời cận thế

Thứ Tư, 13:30 02/06/2021

Các dân tộc Mông Dao góc nhìn đa chiều từ địa lý dân tộc học lịch sử - sinh thái nhân văn miền núi phía Bắc.

Thứ Tư, 10:23 02/06/2021

Video giới thiệu