Những sự kiện lịch sử Việt Nam (Từ 1945 - 2010): Tháng 1

Nội dung cuốn sách là những mốc sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, đối ngoại, giáo dục, du lịch, thể thao

Những sự kiện lịch sử Việt Nam (Từ 1945 - 2010): Tháng 1

Minh An (B.s), Bình An (B.s)

Thanh Niên

2011

Tóm tắt

Đã 65 năm trôi qua, kể từ thời khắc lịch sử - ngày 2 /9/1945 khi chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định từ đây chính quyền về tay nhân dân, từ đây nhân dân là người chủ của đất nước và tuyên bố với thế giới sự ra đời của Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. 65 năm qua, lịch sử của đất nước ta đã khắc ghi vào thế kỷ XX biết bao chiến công huy hoàng, với những mốc son chói lọi trong đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Nội dung cuốn sách là những mốc sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, đối ngoại, giáo dục, du lịch, thể thao….Những mốc sự kiện lịch sử được trình bày rõ ràng sẽ giúp bạn đọc thuận lợi hơn trong việc tiếp thu một cách có hệ thống những diễn biến của lịch sử Việt nam suốt giai đoạn cách mạng đầy hào hùng và giai đoạn xây dựng, kiến thiết, đổi mới đất nước.

Trích dẫn

Minh An (B.s), Bình An (B.s). Những sự kiện lịch sử Việt Nam (Từ 1945 - 2010): Tháng 1, Thanh Niên, 2011.

Bộ sưu tập

Lịch sử - Địa lý

Tài liệu liên quan

Những sự kiện lịch sử Việt Nam (Từ 1945 - 2010): Tháng 1Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hóaNhật Bản trong dòng chảy lịch sử thời cận thế

Những sự kiện lịch sử Việt Nam (Từ 1945 - 2010): Tháng 1

Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hóa

Nhật Bản trong dòng chảy lịch sử thời cận thế

Mã QR

Những sự kiện lịch sử Việt Nam (Từ 1945 - 2010): Tháng 1

Nội dung

  • Thứ Năm, 07:58 03/06/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hóa

Thứ Tư, 14:08 02/06/2021

Nhật Bản trong dòng chảy lịch sử thời cận thế

Thứ Tư, 13:30 02/06/2021

Các dân tộc Mông Dao góc nhìn đa chiều từ địa lý dân tộc học lịch sử - sinh thái nhân văn miền núi phía Bắc.

Thứ Tư, 10:23 02/06/2021

Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong sự phát triển bền vững

Thứ Tư, 10:04 02/06/2021

Theo dòng chảy lịch sử Việt Nam

Thứ Tư, 09:51 02/06/2021

Video giới thiệu