Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong sự phát triển bền vững

Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong phát triển bền vững đề cập đến nhiều vấn đề của văn hóa, tôn giáo ở Tây Nguyên.

Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong sự phát triển bền vững

Đỗ Hồng Kỳ

Từ điển Bách Khoa

2012

Tóm tắt

Công trình Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong phát triển bền vững được hoàn thành trên cơ sở đề tài Những vấn đề cơ bản của văn hóa Tây Nguyên trong phát triển bền vững.

Đề tài này nằm trong hệ đề tài về kinh tế và xã hội do Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên thực hiện theo định hướng của lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Công trình Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong phát triển bền vững đề cập đến nhiều vấn đề của văn hóa, tôn giáo ở Tây Nguyên.

Nội dung đề cập: xã hội và văn hóa Tây Nguyên; những vấn đề cơ bản của văn hóa Tây Nguyên; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Tây Nguyên trong phát triển bền vững.

Trích dẫn

Đỗ Hồng Kỳ. Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong sự phát triển bền vững, Từ điển Bách Khoa, 2012.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong sự phát triển bền vững

Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệpBảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới

Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong sự phát triển bền vững

Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp

Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới

Mã QR

Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong sự phát triển bền vững

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:04 02/06/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Theo dòng chảy lịch sử Việt Nam

Thứ Tư, 09:51 02/06/2021

ABC TOEIC reading comprehension

Thứ Tư, 08:38 02/06/2021

ABC TOEIC Listening Comprehension

Thứ Tư, 08:15 02/06/2021

Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng

Thứ Ba, 16:01 01/06/2021

Bảo tồn và phát huy Các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới

Thứ Ba, 15:33 01/06/2021

Video giới thiệu