Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong sự phát triển bền vững

Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong phát triển bền vững đề cập đến nhiều vấn đề của văn hóa, tôn giáo ở Tây Nguyên.

Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong sự phát triển bền vững

Đỗ Hồng Kỳ

Từ điển Bách Khoa

2012

Tóm tắt

Công trình Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong phát triển bền vững được hoàn thành trên cơ sở đề tài Những vấn đề cơ bản của văn hóa Tây Nguyên trong phát triển bền vững.

Đề tài này nằm trong hệ đề tài về kinh tế và xã hội do Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên thực hiện theo định hướng của lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Công trình Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong phát triển bền vững đề cập đến nhiều vấn đề của văn hóa, tôn giáo ở Tây Nguyên.

Nội dung đề cập: xã hội và văn hóa Tây Nguyên; những vấn đề cơ bản của văn hóa Tây Nguyên; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Tây Nguyên trong phát triển bền vững.

Trích dẫn

Đỗ Hồng Kỳ. Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong sự phát triển bền vững, Từ điển Bách Khoa, 2012.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong sự phát triển bền vững

Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệpBảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới

Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong sự phát triển bền vững

Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp

Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới

Mã QR

Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong sự phát triển bền vững

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:04 02/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Theo dòng chảy lịch sử Việt Nam

Thứ Tư, 09:51 02/06/2021

ABC TOEIC reading comprehension

Thứ Tư, 08:38 02/06/2021

ABC TOEIC Listening Comprehension

Thứ Tư, 08:15 02/06/2021

Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng

Thứ Ba, 16:01 01/06/2021

Bảo tồn và phát huy Các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới

Thứ Ba, 15:33 01/06/2021