Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp

Các công trình nghiên cứu sáng tạo chủ yếu tập trung ở cấp cá nhân trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật và sáng tạo của người học trong môi trường học tập. Nghiên cứu sáng tạo trong môi trường tổ chức mới được quan tâm những năm gần đây ở các nước phương Tây trong lĩnh vực tâm lý học và khoa học tổ chức, quản lý. Những nghiên cứu này đã xác định các phạm trù khoa học và bước đầu đưa ra những kết quả nghiên cứu thực tiễn hướng tới tăng cường tính tạo của tổ chức và cải thiện môi trường làm việc

Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp

Phạm Thành Nghị

ĐHQG Hà Nội

2013

Tóm tắt

Các công trình nghiên cứu sáng tạo chủ yếu tập trung ở cấp cá nhân trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, kỹ thuật và sáng tạo của người học trong môi trường học tập. Nghiên cứu sáng tạo trong môi trường tổ chức mới được quan tâm những năm gần đây ở các nước phương Tây trong lĩnh vực tâm lý học và khoa học tổ chức, quản lý. Những nghiên cứu này đã xác định các phạm trù khoa học và bước đầu đưa ra những kết quả nghiên cứu thực tiễn hướng tới tăng cường tính tạo của tổ chức và cải thiện môi trường làm việc.

Cuốn sách này là sản phẩm của đề tài Nghiên cứu tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp Việt Nam do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia tài trợ. Từ góc nhìn tâm lý, có thể đặt ra một số câu hỏi sau đây: "Tại sao có ít ý tưởng sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam?"; Tại sao có nhiều ý tưởng sáng tạo được sinh ra lại không được áp dụng vào thực tiến?; "Liệu có nguyên nhân nào đó trong bầu không khí tổ chức, cấu trúc tổ chức, các chức năng lãnh đạo, năng lực đội ngũ hay cơ chế phối hợp cố gắng cá nhân tác động đến điều đó hay không?; Để trả lời các câu hỏi này một cách hệ thống, nghiên cứu đã đặt ra 4 câu hỏi sau đây:

1. Cơ sở lý luận nào cho sáng tạo của tổ chức ở giai đoạn tạo ra ý tưởng mới và đưa các ý tưởng mới đó vào thực tiễn.

2. Hiện trạng sáng tạo của tổ chức trong các doanh nghiệp Việt Nam như thế nào?

3. Những yếu tố nào tác động (tích cực hay tiêu cực) đến sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp Việt Nam?

4. Chúng ta có thể cải thiện được tình hình bằng cách nào?

Trích dẫn

Phạm Thành Nghị. Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp, ĐHQG Hà Nội, 2013.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệpBí quyết quản lý trường học hiệu quả và vận dụng đắc nhân tâm trong quản lý giáo dục.Văn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở( Trong các cơ quan hành chính Nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khi tham gia giao thông...)

Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp

Bí quyết quản lý trường học hiệu quả và vận dụng đắc nhân tâm trong quản lý giáo dục.

Văn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở( Trong các cơ quan hành chính Nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khi tham gia giao thông...)

Mã QR

Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:01 01/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Lịch sử công tác xây dựng Đảng (1930-2011)

Thứ Ba, 10:53 01/06/2021

Cấu trúc câu tiếng Anh

Thứ Ba, 10:45 01/06/2021

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2

Thứ Ba, 10:42 01/06/2021

Lịch sử Trung Cận Đông

Thứ Ba, 10:27 01/06/2021

Collins Work on your grammar - Advanced C1

Thứ Ba, 08:47 01/06/2021

Video giới thiệu