Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2

Những mẫu chuyện lịch sử thế giới – Tập 2: trình bày các mẫu chuyện trong cuộc Cách mạng Tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ, đại Cách mạng Tư sản Pháp, đế chế thứ nhất ở Pháp, đế chế thứ hai ở Pháp, công cuộc thống nhất Đức, công cuộc thống nhất Italia và các mẫu chuyện lịch sử khác.

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2

Đặng Đức An (ch.b), Đặng Thanh Tịnh, Đặng Thanh Toán, Lại Bích Ngọc

Giáo dục Việt Nam

2012

Tóm tắt

Những mẫu chuyện lịch sử thế giới – Tập 2: trình bày các mẩu chuyện trong cuộc Cách mạng Tư sản Anh; chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ; đại Cách mạng Tư sản Pháp; đế chế thứ nhất ở Pháp; đế chế thứ hai ở Pháp; công cuộc thống nhất Đức; cuộc thống nhất Italia; nước Nga Sa Hoàng; nước Nhật thời Minh Trị; sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học; công xã Pari; phong trào đấu tranh chống phong kiến và thực dân xâm lược ở Châu Á, Châu Phi và Mĩ Latinh thời cận đại..

Trích dẫn

Đặng Đức An (ch.b), Đặng Thanh Tịnh, Đặng Thanh Toán, Lại Bích Ngọc. Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2, Giáo dục Việt Nam, 2012.

Bộ sưu tập

Lịch sử - địa lý

Tài liệu liên quan

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2Lịch sử thế giới cổ đạiLịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức/ History of Western philosophy from Ancient Greek to classieal German philosophy.

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2

Lịch sử thế giới cổ đạiLịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức/ History of Western philosophy from Ancient Greek to classieal German philosophy.

Mã QR

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:42 01/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Lịch sử Trung Cận Đông

Thứ Ba, 10:27 01/06/2021

Collins Work on your grammar - Advanced C1

Thứ Ba, 08:47 01/06/2021

Lịch sử triết học phương Tây

Thứ Hai, 15:51 31/05/2021

Cơ sở lý luận văn học

Thứ Hai, 14:45 31/05/2021

Bí quyết quản lý trường học hiệu quả và vận dụng đắc nhân tâm trong quản lý giáo dục.

Thứ Hai, 14:24 31/05/2021