Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2

Những mẫu chuyện lịch sử thế giới – Tập 2: trình bày các mẫu chuyện trong cuộc Cách mạng Tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ, đại Cách mạng Tư sản Pháp, đế chế thứ nhất ở Pháp, đế chế thứ hai ở Pháp, công cuộc thống nhất Đức, công cuộc thống nhất Italia và các mẫu chuyện lịch sử khác.

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2

Đặng Đức An (ch.b), Đặng Thanh Tịnh, Đặng Thanh Toán, Lại Bích Ngọc

Giáo dục Việt Nam

2012

Tóm tắt

Những mẫu chuyện lịch sử thế giới – Tập 2: trình bày các mẩu chuyện trong cuộc Cách mạng Tư sản Anh; chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ; đại Cách mạng Tư sản Pháp; đế chế thứ nhất ở Pháp; đế chế thứ hai ở Pháp; công cuộc thống nhất Đức; cuộc thống nhất Italia; nước Nga Sa Hoàng; nước Nhật thời Minh Trị; sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học; công xã Pari; phong trào đấu tranh chống phong kiến và thực dân xâm lược ở Châu Á, Châu Phi và Mĩ Latinh thời cận đại..

Trích dẫn

Đặng Đức An (ch.b), Đặng Thanh Tịnh, Đặng Thanh Toán, Lại Bích Ngọc. Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2, Giáo dục Việt Nam, 2012.

Bộ sưu tập

Lịch sử - địa lý

Tài liệu liên quan

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2Lịch sử thế giới cổ đạiLịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức/ History of Western philosophy from Ancient Greek to classieal German philosophy.

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2

Lịch sử thế giới cổ đạiLịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức/ History of Western philosophy from Ancient Greek to classieal German philosophy.

Mã QR

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:42 01/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Lịch sử Trung Cận Đông

Thứ Ba, 10:27 01/06/2021

Collins Work on your grammar - Advanced C1

Thứ Ba, 08:47 01/06/2021

Lịch sử triết học phương Tây

Thứ Hai, 15:51 31/05/2021

Cơ sở lý luận văn học

Thứ Hai, 14:45 31/05/2021

Bí quyết quản lý trường học hiệu quả và vận dụng đắc nhân tâm trong quản lý giáo dục.

Thứ Hai, 14:24 31/05/2021

Video giới thiệu