Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng

Tập sách “Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng” gồm các bài viết về các hiện tượng văn hóa đặc sắc ở vùng đất biên ải Lạng Sơn.

Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng

Đặng Thế Anh

Văn hóa dân tộc

2012

Tóm tắt

Tập sách “Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng” gồm các bài viết về các hiện tượng văn hóa đặc sắc ở vùng đất biên ải Lạng Sơn. Đó là những câu hát giao duyên (sli Nùng) nghĩa tình, đằm thắm: những câu truyện sâu sắc, thần kì (truyện cổ và truyện thơ), những nghi lế thiêng liêng, cuốn hút (Then Hắt khoăn) và cả những giá trị văn vật mãi tồn tại với thời gian (hệ thống văn bia động Nhị Thanh)…

Tài liệu trình bày các nội dung cơ bản sau: Rễ ở lòng người, hoa nơi từ ngữ; bàn về nhân vật 'giả giới tính; trong văn học Nùng; tản mạn về nhân vật mồ côi trong truyện cổ Xứ Lạng; bước đầu khảo sát văn bia động Nhị Thanh; Cõi tục và cõi thiêng:… một lối vào Then Tày.

Trích dẫn

Đặng Thế Anh. Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng, Văn hóa dân tộc, 2012.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Nét đẹp văn hóa Xứ Lạnghttps://lic.haui.edu.vn//media/76/t76919.jpgVăn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở( Trong các cơ quan hành chính Nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khi tham gia giao thông...)

Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng

Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Văn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở( Trong các cơ quan hành chính Nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khi tham gia giao thông...)

Mã QR

Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:01 01/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Bảo tồn và phát huy Các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới

Thứ Ba, 15:33 01/06/2021

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 1

Thứ Ba, 13:24 01/06/2021

Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp

Thứ Ba, 13:01 01/06/2021

Lịch sử công tác xây dựng Đảng (1930-2011)

Thứ Ba, 10:53 01/06/2021

Cấu trúc câu tiếng Anh

Thứ Ba, 10:45 01/06/2021