Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng

Tập sách “Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng” gồm các bài viết về các hiện tượng văn hóa đặc sắc ở vùng đất biên ải Lạng Sơn.

Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng

Đặng Thế Anh

Văn hóa dân tộc

2012

Tóm tắt

Tập sách “Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng” gồm các bài viết về các hiện tượng văn hóa đặc sắc ở vùng đất biên ải Lạng Sơn. Đó là những câu hát giao duyên (sli Nùng) nghĩa tình, đằm thắm: những câu truyện sâu sắc, thần kì (truyện cổ và truyện thơ), những nghi lế thiêng liêng, cuốn hút (Then Hắt khoăn) và cả những giá trị văn vật mãi tồn tại với thời gian (hệ thống văn bia động Nhị Thanh)…

Tài liệu trình bày các nội dung cơ bản sau: Rễ ở lòng người, hoa nơi từ ngữ; bàn về nhân vật 'giả giới tính; trong văn học Nùng; tản mạn về nhân vật mồ côi trong truyện cổ Xứ Lạng; bước đầu khảo sát văn bia động Nhị Thanh; Cõi tục và cõi thiêng:… một lối vào Then Tày.

Trích dẫn

Đặng Thế Anh. Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng, Văn hóa dân tộc, 2012.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Nét đẹp văn hóa Xứ Lạnghttps://lic.haui.edu.vn//media/76/t76919.jpgVăn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở( Trong các cơ quan hành chính Nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khi tham gia giao thông...)

Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng

Văn hóa tự nhận thức những suy ngẫm văn hóa về công cuộc đổi mới

Văn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở( Trong các cơ quan hành chính Nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khi tham gia giao thông...)

Mã QR

Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:01 01/06/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Bảo tồn và phát huy Các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới

Thứ Ba, 15:33 01/06/2021

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 1

Thứ Ba, 13:24 01/06/2021

Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp

Thứ Ba, 13:01 01/06/2021

Lịch sử công tác xây dựng Đảng (1930-2011)

Thứ Ba, 10:53 01/06/2021

Cấu trúc câu tiếng Anh

Thứ Ba, 10:45 01/06/2021

Video giới thiệu