Bảo tồn và phát huy Các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới

Di sản văn hóa luôn được xác định là tài sản vô giá của mỗi địa phương, mỗi Quốc gia và cả nhân loại – là bằng chứng sinh động, xác thực, cụ thể nhất về đặc điểm văn hóa của từng cộng đồng, địa phương, dân tộc. bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vừa nhằm mục đích giữ gìn những tinh hoa văn hóa truyền thống, vừa kế thừa và khai thác giá trị của di sản phục vụ cho quá trình xây dựng kinh tế - xã hội của đất nước

Bảo tồn và phát huy Các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới

Trịnh Ngọc Chính

Văn hóa dân tộc

2012

Tóm tắt

Di sản văn hóa luôn được xác định là tài sản vô giá của mỗi địa phương, mỗi Quốc gia và cả nhân loại – là bằng chứng sinh động, xác thực, cụ thể nhất về đặc điểm văn hóa của từng cộng đồng, địa phương, dân tộc. bảo tồn và phát huy di sản văn hóa vừa nhằm mục đích giữ gìn những tinh hoa văn hóa truyền thống, vừa kế thừa và khai thác giá trị của di sản phục vụ cho quá trình xây dựng kinh tế - xã hội của đất nước.

Lạng Sơn, mảnh đất biên cương phía bắc của Tổ quốc là nơi sinh sống của các dân tộc anh em: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa… Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, hiện trên mạnh đất này và trong từng cộng đồng dan tộc ở đây còn giữ biết bao những di sản văn hóa quý giá, từ những di sản văn hóa về khảo cổ, di sản tín ngưỡng – tôn giáo – danh thắng đến những di tích lịch sử cách mạng.

Trong những năm vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Lạng Sơn đã có nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực. Trong thực tế, vai trò của di sản văn hóa trong phát triển bền vững chưa được nhận thức một cách toàn diện. Để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta dành quá nhiều ưu tiên cho phát triển kinh tế, trong khi đó di sản văn hóa đang đứng trước nguy cơ bị biến dạng và có thể trở nên nghèo nàn, đơn điệu…

Trích dẫn

Trịnh Ngọc Chính. Bảo tồn và phát huy Các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới, Văn hóa dân tộc, 2012.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mớiTính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệpVăn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở( Trong các cơ quan hành chính Nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khi tham gia giao thông...)

Bảo tồn và phát huy Các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới

Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp

Văn hóa ứng xử và nghệ thuật giao tiếp nơi công sở( Trong các cơ quan hành chính Nhà nước, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khi tham gia giao thông...)

Mã QR

Bảo tồn và phát huy Các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:33 01/06/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 1

Thứ Ba, 13:24 01/06/2021

Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp

Thứ Ba, 13:01 01/06/2021

Lịch sử công tác xây dựng Đảng (1930-2011)

Thứ Ba, 10:53 01/06/2021

Cấu trúc câu tiếng Anh

Thứ Ba, 10:45 01/06/2021

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2

Thứ Ba, 10:42 01/06/2021

Video giới thiệu