ABC TOEIC reading comprehension

ABC TOEIC reading comprehension and ABC TOEIC listening comprehension have been written for beginners whose ultimate aim is to take the TOEIC test.

ABC TOEIC RC

Park Hye Yeong, Jeong Ji Won

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2012

Abstract

ABC TOEIC reading comprehension and ABC TOEIC listening comprehension have been written for beginners whose ultimate aim is to take the TOEIC test. Before you start using this set of book, I would like to remind you that TOEIC is not the kind of generral english you have so far been familiar with.

Most TOEIC related, materials have special features in terms of their question format and business oriented contexts.You should, therefore, familiarize yourest with the structure of the TOEIC test and some basic strategies to be able to achieve your goal.

Section 1 - Grammar

Chapter 1: Sentence Structures

Chapter 2: Nouns & Pronouns

Chapter 3: Adjectives & Adverbs

Chapter 4: Tenses

Chapter 5: Active and Passive Voices

Chapter 6: To-infinitives

Chapter 7: Gerunds

Chapter 8: Participles

Chapter 9: Conjunctions

Chapter 10: Prepositions

Chapter 11: Relative Pronouns & Relative Adverbs

Chapter 12: Subjunctive Mood

Chapter 13: Agreement

Section 2 - Reading

Chapter 14: Question Types

Chapter 15: Text Types

Citation

Park Hye Yeong, Jeong Ji Won. ABC TOEIC RC. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

Collection

Ngoại Ngữ

Related document

ABC TOEIC reading comprehensionCấu trúc câu Tiếng AnhTuyển tập các bài Test luyện thi tiếng Anh
ABC TOEIC reading comprehensionCấu trúc câu Tiếng AnhTuyển tập các bài Test luyện thi tiếng Anh

QR code

ABC TOEIC RC

Content

  • Thứ Tư, 08:38 02/06/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

ABC TOEIC Listening Comprehension

Thứ Tư, 08:15 02/06/2021

Nét đẹp văn hóa Xứ Lạng

Thứ Ba, 16:01 01/06/2021

Bảo tồn và phát huy Các giá trị di sản văn hóa Tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới

Thứ Ba, 15:33 01/06/2021

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 1

Thứ Ba, 13:24 01/06/2021

Tính sáng tạo của tổ chức trong doanh nghiệp

Thứ Ba, 13:01 01/06/2021