Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hóa

Tất cả 16 bài viết trong cuốn sách được viết và công bố trong các tạp chí, hội thảo khoa học ở Việt Nam, đồng thời được bổ sung, biên tập và chỉnh lý kỹ lưỡng nhằm mang đến cho quý bạn đọc một ấn phẩm văn hóa mới .

Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hóa

Nguyễn Văn Hoàn, Lê Duy Mạnh

Lao động

2011

Tóm tắt

Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ một đi không trở lại, đồng tời với tư cách là một môn khoa học xã hội cơ bản, lịch sử là nhận thức lại quá khứ trên cơ sở những tư liệu, quan điểm, lập trường và hướng nghiên cứu mới.

Nghiên cứu sự vận động của lịch sử cùng những mối liên hệ với kinh tế và văn hóa luôn luôn là những đề tài hấp dẫn có giá trị lý luận và thực tiến sâu sắc, thu hút sự nghiên cứu và khám phá mạnh mẽ trong giới học giả, chính trị gia, doanh nhân ở Việt Nam và thế giới hiện nay.

Từ suy nghĩ, trải nghiệm đến thực hiện những mong muốn chia sẻ ý tưởng và nhận thức khoa học, tác giả đã lồng ghép từ quá trình vận động của lịch sử với những hoạt động kinh tế và sinh hoạt văn hóa của Việt Nam và quốc tế.

Trên cơ sở những tư liệu mới và cập nhật những nghiên cứu mới trong học thuật hiện nay, tác giả đã viết cuốn sách ”Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hóa”.

Cuốn sách gồm 16 bài viết với nhiều chủ đề khác nhau, được chia làm 2 phần cơ bản như sau:

Phần thứ nhất: gồm 9 bài viết đề cập đến sự vận động của lịch sử Việt Nam trong tiến trình phát triển, xoay quanh các chủ đề .

Phần thứ hai: gồm 7 bài viết đề cập đến những chủ đề kinh tế, văn hóa, trong lịchsử Việt Nam và lịch sử thế giới cận hiện đại.

Tất cả 16 bài viết trong cuốn sách được viết và công bố trong các tạp chí, hội thảo khoa học ở Việt Nam, đồng thời được bổ sung, biên tập và chỉnh lý kỹ lưỡng nhằm mang đến cho quý bạn đọc một ấn phẩm văn hóa mới .

Trích dẫn

Nguyễn Văn Hoàn, Lê Duy Mạnh. Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hóa, Lao động, 2011.

Bộ sưu tập

Lịch sử - Địa lý

Tài liệu liên quan

Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hóaNhững mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 1Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2

Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hóa

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 1

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2

Mã QR

Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hóa

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:08 02/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Nhật Bản trong dòng chảy lịch sử thời cận thế

Thứ Tư, 13:30 02/06/2021

Các dân tộc Mông Dao góc nhìn đa chiều từ địa lý dân tộc học lịch sử - sinh thái nhân văn miền núi phía Bắc.

Thứ Tư, 10:23 02/06/2021

Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong sự phát triển bền vững

Thứ Tư, 10:04 02/06/2021

Theo dòng chảy lịch sử Việt Nam

Thứ Tư, 09:51 02/06/2021

ABC TOEIC reading comprehension

Thứ Tư, 08:38 02/06/2021