TOEIC ICON R/C Basic

This book provides you with a step-by-step guide through the three parts of the New TOEIC Reading Conprehension test. There are 20 units (14 units for Part 5 and 6, and 6 units for Part 7) with these recurring sections.

TOEIC ICON R/C Basic

Darakwon TOEIC Research

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2014

Abstract

The TOEIC ICON series is designed to help you cope with these new challenges. Beginning with the Basic level (LC and RC), the TOEIC ICON series introduces basic vocabulary and grammar pattens and provides the users with extensive pratice to acquire them.

Thruogh step - by -step lessons, the skills and strategies to effectively handle all parts of the test are at the forefront of the series. The higher level, Intensive level, is intended to give you intensive strategy buidling and indepth practive to help you achieve a high score in the new TOEIC test. Whether your target score is san entry level of 400s or a more advanced score of 700 - 800s, The TOEIC ICON series is your ideal choice.

This book provides you with a step-by-step guide through the three parts of the New TOEIC Reading Conprehension test. There are 20 units (14 units for Part 5 and 6, and 6 units for Part 7) with these recurring sections.

Citation

Darakwon TOEIC Research. TOEIC ICON R/C Basic. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2014.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

TOEIC ICON R/C BasicABC TOEIC reading comprehensionABC TOEIC Listening Comprehension

TOEIC ICON R/C Basic

ABC TOEIC reading comprehension

ABC TOEIC Listening Comprehension

QR code

TOEIC ICON R/C Basic

Content

  • Thứ Năm, 08:10 03/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Những sự kiện lịch sử Việt Nam (Từ 1945 - 2010): Tháng 1

Thứ Năm, 07:58 03/06/2021

Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hóa

Thứ Tư, 14:08 02/06/2021

Nhật Bản trong dòng chảy lịch sử thời cận thế

Thứ Tư, 13:30 02/06/2021

Các dân tộc Mông Dao góc nhìn đa chiều từ địa lý dân tộc học lịch sử - sinh thái nhân văn miền núi phía Bắc.

Thứ Tư, 10:23 02/06/2021

Văn hóa cổ truyền ở Tây Nguyên trong sự phát triển bền vững

Thứ Tư, 10:04 02/06/2021