CISCO CCNA networking for beginners: The ultimate beginners crash course to learn cisco quickly and easily

Cisco CCNA For Beginners! The Ultimate Beginners Crash Course To Learning Cisco & Passing Your Exam Are You Ready To Learn How To Configure & Operate Cisco Equipment? If So You've Come To The Right Place - Regardless Of How Little Experience You May Have! If you're interested in networking then you're going to want (or need!) to know and understand Cisco switches, routers & more.

CISCO CCNA networking for beginners: The ultimate beginners crash course to learn cisco quickly and easily

Adam Vardy

Create Space Independent Publishing Platform

2015

Abstract

This is your ultimate guide to getting the knowledge you need and passing your exam too! There's a ton of other technical guides out there that aren't clear and concise, and in my opinion use far too much jargon. My job is to teach you in simple, easy to follow terms how to get started and excel at Cisco networking!

Here's A Preview Of What Cisco CCNA For Beginners Contains...

  • An Introduction to Newtworking

  • Networks And Their Building Blocks

  • IP Addressing & Subnets Explained

  • Cisco Switches, Routers & IOS

  • Understanding IP Routing

  • Network Security - What You Need To Know

  • Wide Area Networks (WANs Explained!)

  • A Preview Of One Of My Other Books

  • And Much, Much More!

Citation

Adam Vardy, "CISCO CCNA networking for beginners: The ultimate beginners crash course to learn cisco quickly and easily". Create Space Independent Publishing Platform, 2015.

Collection

Điện tử, Viễn thông

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Related document

CISCO CCNA networking for beginners: The ultimate beginners crash course to learn cisco quickly and easilyCISCO CCNA networking for beginners: The ultimate beginners crash course to learn cisco quickly and easilyCISCO CCNA networking for beginners: The ultimate beginners crash course to learn cisco quickly and easily

CISCO CCNA networking for beginners: The ultimate beginners crash course to learn cisco quickly and easily

CISCO CCNA Lab Guide

Antenna theory: Analysis and design

QR code

CISCO CCNA networking for beginners: The ultimate beginners crash course to learn cisco quickly and easily

Content

  • Thứ Năm, 08:42 03/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

TOEIC ICON R/C Intensive

Thứ Năm, 08:31 03/06/2021

Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo triều Nguyễn

Thứ Năm, 08:15 03/06/2021

TOEIC ICON R/C Basic

Thứ Năm, 08:10 03/06/2021

Những sự kiện lịch sử Việt Nam (Từ 1945 - 2010): Tháng 1

Thứ Năm, 07:58 03/06/2021

Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hóa

Thứ Tư, 14:08 02/06/2021