Fashion design and product development

The process and structure of the industry; design and innovation; management of the process of design and product; quality control; contents; materials; manufacture; costs and profits; costs of product development operations management.

Fashion design and product development

Harold Carr, John Pomeror

Blackwell Science

2006

Abstract

The process of fashion design begins with market research and ends only when the company has manufatured and sold the last garment. This book explains fashion design and product development as a total, integrated process whose function is to market a continuous stream of new clothes at a profit. It explores materials, manufacture, costs, quality and the organisation of the design and product development process.

Citation

Harold Carr, John Pomeror. Fashion design and product development, Blackwell Science, 2006

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related document

Fashion design and product developmentAdvances in yarn spinning technologyKnitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide 3rd Edition

Fashion design and product development

Advances in yarn spinning technology

Knitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide 3rd Edition

QR code

Fashion design and product development

Content

  • Thứ Sáu, 08:07 04/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Sizing in clothing developing effective sizing systems for ready to wear clothing

Thứ Năm, 09:46 03/06/2021

TOEIC Smart Red Book Grammar

Thứ Năm, 08:55 03/06/2021

Advances in apparel production

Thứ Năm, 08:54 03/06/2021

CISCO CCNA networking for beginners: The ultimate beginners crash course to learn cisco quickly and easily

Thứ Năm, 08:42 03/06/2021

TOEIC ICON R/C Intensive

Thứ Năm, 08:31 03/06/2021

Video giới thiệu