Introduction to strategies for organic synthesis

Synthetic toolbox 1: Retrosynthesis and protective groups. Synthetic toolbox 2: Overview of organic transformations. Synthesis of monofunctional target molecules. Target molecules with two functional groups. Synthesis of aromatic target molecules. Synthetic of compounds containing rings. Predicting and controlling stereochemistry.

Introduction to strategies for organic synthesis

Starkey, Laurie S.

Wiley

2012

Abstract

The stepping-stone text for students with a preliminary knowledge of organic chemistry looking to move into organic synthesis research and graduate-level coursework.

Organic synthesis is an advanced but important field of organic chemistry, however resources for advanced undergraduates and graduate students moving from introductory organic chemistry courses to organic synthesis research are scarce. Introduction to Strategies for Organic Synthesis is designed to fill this void, teaching practical skills for making logical retrosynthetic disconnections, while reviewing basic organic transformations, reactions, and reactivities.

Divided into seven parts that include sections on Retrosynthesis and Protective Groups; Overview of Organic Transformations; Synthesis of Monofunctional Target Molecules; Synthesis of Target Molecules with Two Functional Groups; Synthesis of Aromatic Target Molecules; Synthesis of Compounds Containing Rings; and Predicting and Controlling Stereochemistry, the book covers everything students need to successfully perform retrosynthetic analyses of target molecule synthesis.

Starting with a review of functional group transformations, reagents, and reaction mechanisms, the book demonstrates how to plan a synthesis, explaining functional group analysis and strategic disconnections. Incorporating a review of the organic reactions covered, it also demonstrates each reaction from a synthetic chemist's point of view, to provide students with a clearer understanding of how retrosynthetic disconnections are made.

Including detailed solutions to over 300 problems, worked-through examples and end-of-chapter comprehension problems, Introduction to Strategies for Organic Synthesis serves as a stepping stone for students with an introductory knowledge of organic chemistry looking to progress to more advanced synthetic concepts and methodologies.

Citation

Starkey, Laurie S. Introduction to strategies for organic synthesis, Wiley, 2012.

Collection

Hóa học

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (7510401)

Related document

Introduction to strategies for organic synthesisEssentials in nanoscience and nanotechnologyPolymers for biomedicine : synthesis, characterization, and applications

Introduction to strategies for organic synthesis

Essentials in nanoscience and nanotechnology

Polymers for biomedicine : synthesis, characterization, and applications

QR code

Introduction to strategies for organic synthesis

Content

  • Thứ Sáu, 13:04 28/05/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ngôn ngữ báo chí

Thứ Ba, 08:33 30/05/2023

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Thứ Tư, 11:00 24/05/2023

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Apparel manufacturing technology

Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Kiểm toán nội bộ

Thứ Sáu, 12:42 28/05/2021

American Ways: A guide for Foreigners in the United States

Thứ Sáu, 12:02 28/05/2021

Điện động lực học

Thứ Sáu, 10:21 28/05/2021

Giáo dục toàn diện cho thanh niên, học sinh - những giải pháp quan trọng, hữu ích và cần thiết

Thứ Sáu, 10:15 28/05/2021

Các phương pháp gia công tiên tiến

Thứ Sáu, 09:48 28/05/2021

Video giới thiệu