ChemDraw chemical structure drawing Standard

Introduction; ChemDraw Basics; Tutorials; Drawing Chemical Structures; Struct<=>Name; Drawing Captions and Atom Labels; Drawing Orbitals, Symbols, Arrows, Arcs, and Other Shapes; Manipulating Drawings; Advanced Drawing Techniques; Working With Structures; Drawing Query Structures; Working With Page Layout; Sharing Information; ChemDraw/Excel;

ChemDraw chemical structure drawing Standard

User Guide.

CambridgeSoft

2004

Abstract

ChemDraw software is the world's most popular. most value chemical drawing tools. The latest version of ChemDraw range covered include chemical mapping. molecular model generation. chemical database and information management. together with online menus and multi-page documents Features presentations. increased ChemNMR. spectrum chemical tools and other features.

ChemDraw can edit all the graphics and chemical-related. For example. creating and editing all kinds of formula. equation. structure. three-dimensional graphics. symmetry. track. etc.. and graphics can be flip. rotate. zoom. store. copy. paste and other operations. The book describes in detail the various function...

Citation

User Guide. ChemDraw chemical structure drawing Standard, CambridgeSoft, 2004.

Collection

Hóa học

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (7510401)

Related document

ChemDraw chemical structure drawing StandardMethods for Phase Diagram DeterminationInorganic materials synthesis and fabrication

ChemDraw chemical structure drawing Standard

Methods for Phase Diagram Determination

Inorganic materials synthesis and fabrication

QR code

ChemDraw chemical structure drawing Standard

Content

  • Thứ Tư, 11:20 09/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Physical Chemistry

Thứ Tư, 11:13 09/06/2021

Biodegradable polymers for industrial applications

Thứ Tư, 11:06 09/06/2021

Tài chính hành vi: Nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường

Thứ Tư, 10:03 09/06/2021

Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt

Thứ Tư, 09:44 09/06/2021

TOEIC Smart Green book Reading

Thứ Tư, 08:25 09/06/2021

Video giới thiệu