ChemDraw chemical structure drawing Standard

Introduction; ChemDraw Basics; Tutorials; Drawing Chemical Structures; Struct<=>Name; Drawing Captions and Atom Labels; Drawing Orbitals, Symbols, Arrows, Arcs, and Other Shapes; Manipulating Drawings; Advanced Drawing Techniques; Working With Structures; Drawing Query Structures; Working With Page Layout; Sharing Information; ChemDraw/Excel;

ChemDraw chemical structure drawing Standard

User Guide.

CambridgeSoft

2004

Abstract

ChemDraw software is the world's most popular. most value chemical drawing tools. The latest version of ChemDraw range covered include chemical mapping. molecular model generation. chemical database and information management. together with online menus and multi-page documents Features presentations. increased ChemNMR. spectrum chemical tools and other features.

ChemDraw can edit all the graphics and chemical-related. For example. creating and editing all kinds of formula. equation. structure. three-dimensional graphics. symmetry. track. etc.. and graphics can be flip. rotate. zoom. store. copy. paste and other operations. The book describes in detail the various function...

Citation

User Guide. ChemDraw chemical structure drawing Standard, CambridgeSoft, 2004.

Collection

Hóa học

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC (7510401)

Related document

ChemDraw chemical structure drawing StandardMethods for Phase Diagram DeterminationInorganic materials synthesis and fabrication

ChemDraw chemical structure drawing Standard

Methods for Phase Diagram Determination

Inorganic materials synthesis and fabrication

QR code

ChemDraw chemical structure drawing Standard

Content

  • Thứ Tư, 11:20 09/06/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Physical Chemistry

Thứ Tư, 11:13 09/06/2021

Biodegradable polymers for industrial applications

Thứ Tư, 11:06 09/06/2021

Tài chính hành vi: Nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường

Thứ Tư, 10:03 09/06/2021

Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt

Thứ Tư, 09:44 09/06/2021

TOEIC Smart Green book Reading

Thứ Tư, 08:25 09/06/2021