Tài chính hành vi: Nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường

Trong nền kinh tế hiện đại, tài chính hành vi ngày càng trở thành một yếu tố, bộ phận quan trọng trong tài chính, cung cấp cho giới hoạt động chuyên môn cũng như những người quan tâm, nghiên cứu, học tập các lý giải cho những quyết định kinh tế mà chúng ta thường xuyên bắt gặp, tiếp nhận bằng cách kết hợp giữa lý thuyết tâm lý về hành vi - nhận thức với tài chính và kinh tế học truyền thống. Với những phân tích khoa học thấu đáo cùng những đóng góp thực tiễn quý báu, cuốn sách Tài chính hành vi của hai tác giả đồng thời là hai chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này - H. Kent Baker và John R. Nofsinger - được xem như một nguồn tài liệu đáng tin cậy, một công trình trong chuỗi nghiên cứu của Robert W. Kolb về lĩnh vực tài chính

Tài chính hành vi: Nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường

H.Kent Backer, John R.Nofsinger

ĐH Kinh tế TPHCM

2012

Tóm tắt

Cuốn sách Tài chính Hành vi là nhằm cung cấp một hiểu biết bao quát về những chủ đề then chốt liên quan đến lĩnh vực đang phát triển này và cách thức ứng dụng chúng vào đầu tư, doanh nghiệp, thị trường, luật lệ, và giáo dục. Tài chính Hành vi có khả năng giải thích không chỉ cho việc ra quyết định của con người và chức năng của thị trường mà còn giải thích cách thức để cải thiện chúng. Cuốn sách này cung cấp những phân tích giá trị về tài chính hành vi, những nền tảng tâm lý và ứng dụng của nó trong lĩnh vực tài chính. Bao gồm những đề tài được đóng góp bởi một nhóm nhiều nhà học thuật và thực hành, uốn sách Tài chính Hành vi cung cấp một sự tổng hợp các nhân tố thiết yếu của môn học này.

Cuốn sách này xem xét cẩn trọng tài chính hành vi bằng cách phân tích chi tiết các nghiên cứu hiện tại trong lĩnh vực này và đề xuất một hướng dẫn thực hành việc áp dụng những thông tin được tìm thấy ở đây vào những tình huống trong thực tế. Tài chính hành vi ngày càng trở thành một nhánh quan trọng trong tài chính. Nếu bạn muốn có một hiểu biết sâu rộng hơn về môn học này, không gì tốt hơn cuốn sách này.

Tài chính hành vi ngày càng trở thành một nhánh quan trọng trong tài chính – giúp đưa ra những lý giải cho những quyết định kinh tế của chúng ta bằng cách kết hợp giữa lý thuyết tâm lý về hành vi và nhận thức với tài chính và kinh tế học truyền thống

Cùng với những phân tích thấu đáo và những đóng góp thực tiễn, tài liệu đáng tin cậy này – một công trình trong chuỗi nghiên cứu của Robert W. Kolb trong lĩnh vực tài chính – cung cấp một cái nhìn bao quát về tài chính hành vi thông qua việc thảo luận các nghiên cứu hiện tại trong lĩnh vực này và phân tích chi tiết những tác động có thể có đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường . Bao gồm những chủ đề được viết bởi nhiều tác giả của những công ty và trường đại học có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, cuốn sách Tài chính Hành vi cung cấp một sự tổng hợp những nhân tố thiết yếu của môn học này, bao gồm các khái niệm tâm lý và các lệch lạc về hành vi, các khía cạnh hành vi trong việc định giá tài sản, phân bổ tài sản, và giá cả thị trường, cũng như hành vi của nhà đầu tư, hành vi quản lý doanh nghiệp, và những tác động về mặt xã hội.

Cuốn sách được chia làm 6 phần chính, tập trung vào:

Mô tả những tự nghiệm cơ bản, những lỗi trong nhận thức và những lệch lạc tâm lý ảnh hưởng đến các quyết định tài chính. Thảo luận tính không hiệu quả của thị trường và các mô hình định giá dựa trên yếu tố hành vi. Khám phá tài chính hành vi của doanh nghiệp và nhà quản lý và xem xét ảnh hưởng của hành vi đối với quyết định đầu tư và tài trợ của họ. Nhận định ứng dụng của tài chính hành vi đối với hoạt động nắm giữ của nhà đầu tư cá nhân và tổ chưc cũng như hoạt động giao dịch của họ. Chỉ ra tác động của các nhân tố văn hóa và thái độ xã hội đối với thị trường.

Cuốn sách Tài chính Hành vi bao hàm những thông tin mới nhất từ những nhà học thuật và thực hành hàng đầu trong lĩnh vực này. Lôi cuốn và dễ hiểu, cuốn sách này cung cấp một hiểu biết rõ ràng về cách thức con người ra các quyết định tài chính và tác động của họ lên thị trường ngày hôm nay..

Tập sách cũng cung cấp một cái nhìn bao quát về tài chính hành vi thông qua việc thảo luận các nghiên cứu hiện tại trong lĩnh vực này và phân tích chi tiết những tác động có thể có đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường. Dễ đọc, dễ hiểu, dễ nắm bắt, cuốn sách sẽ mang lại cái nhìn vừa tổng quan, vừa chi tiết về nền kinh tế năng động toàn cầu.

Trích dẫn

H.Kent Backer, John R.Nofsinger, Tài chính hành vi: Nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường, ĐH Kinh tế TPHCM, 2012.

Bộ sưu tập

Kinh tế

Tài liệu liên quan

Tài chính hành vi: Nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trườngGiáo trình Phân tích tài chínhUnderstanding Global Trade

Tài chính hành vi: Nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường

Giáo trình Phân tích tài chính

Understanding Global Trade

Mã QR

Tài chính hành vi: Nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:03 09/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt

Thứ Tư, 09:44 09/06/2021

TOEIC Smart Green book Reading

Thứ Tư, 08:25 09/06/2021

TOEIC Smart Green book Listening

Thứ Tư, 08:12 09/06/2021

Bí quyết thuyết trình của Steve Jobs (The Presentation Secrets of Steve Jobs)

Thứ Ba, 15:43 08/06/2021

Chemistry and technology of flavors and fragrances

Thứ Ba, 14:23 08/06/2021