Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt

Nhu cầu về năng lượng trong sản xuất cũng như đời sống là rất lớn và ngày càng tăng, trong đó nhiệt năng chiếm tỷ lệ chủ yếu. Thí dụ, năm 1989, năng lượng sản xuất trên thế giới khoảng 27.4% từ than đá, 19.8% từ khí thiên nhiên, 5.65 từ năng lượng nguyên tử, như vậy 92% năng lượng trên, ít ra có một lần thể hiện dưới dạng nhiệt năng

Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt

Phạm Lê Dần, Nguyễn Công Hân

Khoa học và Kỹ thuật

2005

Tóm tắt

Nhu cầu về năng lượng trong sản xuất cũng như đời sống là rất lớn và ngày càng tăng, trong đó nhiệt năng chiếm tỷ lệ chủ yếu. Thí dụ, năm 1989, năng lượng sản xuất trên thế giới khoảng 27.4% từ than đá, 19.8% từ khí thiên nhiên, 5.65 từ năng lượng nguyên tử, như vậy 92% năng lượng trên, ít ra có một lần thể hiện dưới dạng nhiệt năng.Trong quá trình sản xuất và sử dụng năng lượng dưới dạng nhiệt năng thì việc sinh hơi và đưa đến hộ tiêu dùng có một vai trò quan trọng.Việc sản xuất và sử dụng hơi đã có từ lâu đời. Nếu không kể đến chiếc chong chóng hơi – aelopile – do nhà toán học người Hy Lạp chế tạo từ những năm 200 trước công nguyên, chiếc bánh xe quay bằng hơi nước của một người Ý tên là Branca chế tạo năm 1600 thì năm 1680, Dr.Denis Papin chế tạo lò hơi có áp suất dùng trong chế biến thực phẩm

Nội dung của tài liệu bao gồm: Chương I. Khái niệm chung

Chương II. Quá trình cháy và thiết bị buồng lửa

Chương III. Quá trình sinh hơi và các bề mặt truyền nhiệt

Chương IV. Hệ thống thông gió

Chương V. Thiết bị phụ và cấu trúc xây dựng

Chương VI. Vận hành, bảo dưỡng và xu thế phát triển lò hơi

Chương VII. Mạng nhiệt

Trích dẫn

Phạm, Lê Dần, and Công Hân Nguyễn. "Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt-In lần thứ 4 có bổ sung và sữa chữa." (2008).

Bộ sưu tập

Điện

Tài liệu liên quan

Công nghệ lò hơi và mạng nhiệtFuzzy logic with Engineering ApplicationsĐiện động lực học
Công nghệ lò hơi và mạng nhiệtFuzzy logic with Engineering ApplicationsĐiện động lực học

Mã QR

Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:44 09/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

TOEIC Smart Green book Reading

Thứ Tư, 08:25 09/06/2021

TOEIC Smart Green book Listening

Thứ Tư, 08:12 09/06/2021

Bí quyết thuyết trình của Steve Jobs (The Presentation Secrets of Steve Jobs)

Thứ Ba, 15:43 08/06/2021

Chemistry and technology of flavors and fragrances

Thứ Ba, 14:23 08/06/2021

Biomedical polymers

Thứ Ba, 14:16 08/06/2021