Ngữ pháp tiếng anh căn bản

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, tham khảo và thực hành tiếng  Anh,  chúng  tôi  xin  ra  mắt  bạn  đọc  cuốn  sách  “Basic English Grammar in  use”.    Với lượng kiến thức đầy đủ, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, kèm theo phần ghi chú, giải thích và các ví dụ minh hoạ sinh động, chắc  chắn sẽ giúp người học dễ dàng nắm bắt kiến thức. Nội dung được đưa ra trong cuốn sách là các vấn đề ngữ pháp thông dụng, cần thiết cho người học Tiếng Anh ở mọi trình độ. Thêm vào đó, phương pháp trình bày khoa học của cuốn sách sẽ giúp  người học vận dụng những kiến  thức trọng tâm một cách tích cực, chủ động và hiệu quả.

Ngữ pháp tiếng anh căn bản

The Windy

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

Abstract

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, tham khảo và thực hành tiếng Anh, chúng tôi xin ra mắt bạn đọc cuốn sách “Basic English Grammar in use”. Với lượng kiến thức đầy đủ, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, kèm theo phần ghi chú, giải thích và các ví dụ minh hoạ sinh động, chắc chắn sẽ giúp người học dễ dàng nắm bắt kiến thức. Nội dung được đưa ra trong cuốn sách là các vấn đề ngữ pháp thông dụng, cần thiết cho người học Tiếng Anh ở mọi trình độ. Thêm vào đó, phương pháp trình bày khoa học của cuốn sách sẽ giúp người học vận dụng những kiến thức trọng tâm một cách tích cực, chủ động và hiệu quả.

Nội dung bao gồm: Từ loại: danh từ, tính từ, động từ; cấu trúc câu: chủ ngữ, động từ, tân ngữ; tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp; hiện tại tiếp diễn.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp cho các bạn học tiếng Anh có điều kiện trau dồi, củng cố và nâng cao vốn kiến thức tiếng Anh của mình.

Citation

The Windy. Ngữ pháp tiếng anh căn bản. Đại học Quốc gia Hà Nội,2011.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

Ngữ pháp tiếng anh căn bảnLuyện kỹ năng nghe, nói và phát âm tiếng AnhTuyển tập các bài luyện thi tiếng Anh: trình độ A
Ngữ pháp tiếng anh căn bảnLuyện kỹ năng nghe, nói và phát âm tiếng AnhTuyển tập các bài luyện thi tiếng Anh: trình độ A

QR code

Ngữ pháp tiếng anh căn bản

Content

  • Thứ Ba, 09:54 06/07/2021