Luyện kỹ năng nghe, nói và phát âm tiếng Anh

Bài tập tình huống thực tế: bài tập trong Listen In đều dựa trên các dạng nghe về những tình huống mà các bạn gặp trong cuộc sống thực tế, như theo những lời hướng dẫn, nghe những mẫu tin nhắn trong điện thoại hoặc kiểu những tin tức và dự báo thời tiết.Ngôn ngữ đời sống: ngữ liệu được chọn lọc từ các tình huống trong cuộc sống hằng ngày.

Luyện kỹ năng nghe, nói và phát âm tiếng Anh

David Nunan, Hồng Đức ( Dịch)

Lao động

2011

Abstract

Bài tập tình huống thực tế: bài tập trong Listen In đều dựa trên các dạng nghe về những tình huống mà các bạn gặp trong cuộc sống thực tế, như theo những lời hướng dẫn, nghe những mẫu tin nhắn trong điện thoại hoặc kiểu những tin tức và dự báo thời tiết.Ngôn ngữ đời sống: ngữ liệu được chọn lọc từ các tình huống trong cuộc sống hằng ngày. Bạn đọc sẽ được nghe những đoạn thu băng khác nhau trong các tình huống khác nhau, bao gồm các cuộc hội thoại, tin nhắn điện thoại, lời thông báo lưu trữ, tin tức, dự báo thời tiết và lời thông báo công chứng.

Citation

David Nunan, Hồng Đức ( Dịch). Luyện kỹ năng nghe, nói và phát âm tiếng Anh. Lao động, 2011.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

Luyện kỹ năng nghe, nói và phát âm tiếng AnhTuyển tập các bài luyện thi tiếng Anh: trình độ ALongman New Real TOEIC Actual Test Reading Comprehension
Luyện kỹ năng nghe, nói và phát âm tiếng AnhTuyển tập các bài luyện thi tiếng Anh: trình độ ALongman New Real TOEIC Actual Test Reading Comprehension

QR code

Luyện kỹ năng nghe, nói và phát âm tiếng Anh

Content

  • Thứ Hai, 09:22 05/07/2021