Longman New Real TOEIC Actual Test Reading Comprehension

When the new TOEIC test was first administered in May 2006, many testtakers were worried that they might never get a high score due to a substantial change in the new test. Unluckily, these books often do not live up to their claims, leaving many testtakers a feeling of frustration and further anxiety. New Real TOEIC is different! Through our extensive research, we have finally come up with secrets to help you conquer the “New TOEIC Monster”. Using this book, you will start with small but stable steps towards a guaranteed high score at the end. This is not another groundless marketing claim!

Longman New Real TOEIC Actual Test Reading Comprehension

Nhiều tác giả

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2012

Abstract

When the new TOEIC test was first administered in May 2006, many testtakers were worried that they might never get a high score due to a substantial change in the new test. Unluckily, these books often do not live up to their claims, leaving many testtakers a feeling of frustration and further anxiety.

New Real TOEIC is different!

Through our extensive research, we have finally come up with secrets to help you conquer the “New TOEIC Monster”. Using this book, you will start with small but stable steps towards a guaranteed high score at the end. This is not another groundless marketing claim!

Preface

New Real TOEIC_Building Skills for the New TOEIC: Structure & Feature, Preview

About New TOEIC: New TOEIC Big 5, OLD & NEW

About New TOEIC: Listening Comprehension, Reading Comprehension

Chapter 1: Pre-Actual Test

Chapter 2: Actual Test

Actual Test 1

Actual Test 2

Actual Test 3

Actual Test 4

Actual Test 5

Actual Test 6

Actual Test 7

Actual Test 8

Citation

Nhiều tác giả. Longman New Real TOEIC Actual Test Reading Comprehension. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

Longman New Real TOEIC Actual Test Reading ComprehensionKey Words for the TOEIC testHackers Toeic start reading
Longman New Real TOEIC Actual Test Reading ComprehensionKey Words for the TOEIC testHackers Toeic start reading

QR code

Longman New Real TOEIC Actual Test Reading Comprehension

Content

  • Thứ Tư, 08:46 30/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Thanh Chương xưa và nay

Thứ Tư, 08:45 30/06/2021

Văn hóa Châu Âu: Lịch sử - Thành tựu - Hệ giá trị

Thứ Ba, 16:04 29/06/2021

Practical Research: Planning and Design, 11th edition

Thứ Ba, 13:57 29/06/2021

Việt Nam đất nước - Con người

Thứ Ba, 10:30 29/06/2021

Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917-1991): những sự kiện lịch sử

Thứ Ba, 09:44 29/06/2021