Longman New Real TOEIC Actual Test Reading Comprehension

When the new TOEIC test was first administered in May 2006, many testtakers were worried that they might never get a high score due to a substantial change in the new test. Unluckily, these books often do not live up to their claims, leaving many testtakers a feeling of frustration and further anxiety. New Real TOEIC is different! Through our extensive research, we have finally come up with secrets to help you conquer the “New TOEIC Monster”. Using this book, you will start with small but stable steps towards a guaranteed high score at the end. This is not another groundless marketing claim!

Longman New Real TOEIC Actual Test Reading Comprehension

Nhiều tác giả

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2012

Abstract

When the new TOEIC test was first administered in May 2006, many testtakers were worried that they might never get a high score due to a substantial change in the new test. Unluckily, these books often do not live up to their claims, leaving many testtakers a feeling of frustration and further anxiety.

New Real TOEIC is different!

Through our extensive research, we have finally come up with secrets to help you conquer the “New TOEIC Monster”. Using this book, you will start with small but stable steps towards a guaranteed high score at the end. This is not another groundless marketing claim!

Preface

New Real TOEIC_Building Skills for the New TOEIC: Structure & Feature, Preview

About New TOEIC: New TOEIC Big 5, OLD & NEW

About New TOEIC: Listening Comprehension, Reading Comprehension

Chapter 1: Pre-Actual Test

Chapter 2: Actual Test

Actual Test 1

Actual Test 2

Actual Test 3

Actual Test 4

Actual Test 5

Actual Test 6

Actual Test 7

Actual Test 8

Citation

Nhiều tác giả. Longman New Real TOEIC Actual Test Reading Comprehension. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

Longman New Real TOEIC Actual Test Reading ComprehensionKey Words for the TOEIC testHackers Toeic start reading
Longman New Real TOEIC Actual Test Reading ComprehensionKey Words for the TOEIC testHackers Toeic start reading

QR code

Longman New Real TOEIC Actual Test Reading Comprehension

Content

  • Thứ Tư, 08:46 30/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Thanh Chương xưa và nay

Thứ Tư, 08:45 30/06/2021

Văn hóa Châu Âu: Lịch sử - Thành tựu - Hệ giá trị

Thứ Ba, 16:04 29/06/2021

Practical Research: Planning and Design, 11th edition

Thứ Ba, 13:57 29/06/2021

Việt Nam đất nước - Con người

Thứ Ba, 10:30 29/06/2021

Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917-1991): những sự kiện lịch sử

Thứ Ba, 09:44 29/06/2021

Video giới thiệu