Việt Nam đất nước - Con người

Cuốn sách phác họa bức tranh toàn cảnh về một nước Việt Nam giàu đẹp và rất anh hùng, kiên cường: từ tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, dân tộc, quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, đến sự phât triển trong mọi lĩnh vức về chính trị, kinh tế, xã hội….

Việt Nam đất nước - Con người

Nhiều Tác giả

Chính trị Quốc Gia

2010

Tóm tắt

Đất nước Việt Nam có thiên nhiên đa dạng phong phú,nhân dân Việt nam có truyền thống lao động cần cù sáng tạo, có tinh thần bền bỉ và quật cường trong cuộ đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ Quốc, có một nền văn hiến lâu đời và mang đậm tính nhân văn. Trong 65 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân Việt Nam đã đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, thực hiện thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về đất nước, con người Việt Nam, nhất là những thành tựu lớn của Việt Nam trong 65 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với cách trình bày ngắn gọn, súc tích, với nguồn tư liệu phong phú được chắt lọc, cuốn sách phác họa bức tranh toàn cảnh về một nước Việt Nam giàu đẹp và rất anh hùng, kiên cường: từ tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, dân tộc, quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, đến sự phât triển trong mọi lĩnh vức về chính trị, kinh tế, xã hội….

Trích dẫn

Nhiều Tác giả. Việt Nam đất nước - Con người, Chính trị Quốc Gia, 2010.

Bộ sưu tập

Lịch sử - Địa lý

Tài liệu liên quan

Việt Nam đất nước - Con ngườiVăn hóa dân gian của người Nguồn ở Việt NamGiáo trình Lịch sử Việt Nam. Tập III Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858

Việt Nam đất nước - Con người

Văn hóa dân gian của người Nguồn ở Việt Nam

Giáo trình Lịch sử Việt Nam. Tập III Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858

Mã QR

Việt Nam đất nước - Con người

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:30 29/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917-1991): những sự kiện lịch sử

Thứ Ba, 09:44 29/06/2021

Na Sầm Thị trấn Vùng Biên

Thứ Ba, 09:29 29/06/2021

Key Words for the TOEIC test

Thứ Ba, 09:20 29/06/2021

Gorilla TOEIC - Actual tests Volume 1

Thứ Ba, 09:01 29/06/2021

Lịch sử Việt Nam 1954- 1975

Thứ Hai, 16:07 28/06/2021