Na Sầm Thị trấn Vùng Biên

Na Sầm là một địa danh đã hiện diện từ xa xưa, nằm trên tuyến đường trọng yếu từ Lạng Sơn đi Cao Bằng; là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của huyện Văn Lãng. Cuốn sách “Na Sầm - Thị trấn vùng biên” phác họa bức tranh chung nhất về lịch sử, văn hóa, đặc điểm kinh tế – xã hội của Na Sầm

Na Sầm Thị trấn Vùng Biên

Vương Toàn, Phạm Văn Thanh

Khoa học xã hội

2010

Tóm tắt

Na Sầm là một địa danh đã hiện diện từ xa xưa, nằm trên tuyến đường trọng yếu từ Lạng Sơn đi Cao Bằng; là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của huyện Văn Lãng. Cuốn sách “Na Sầm - Thị trấn vùng biên” phác họa bức tranh chung nhất về lịch sử, văn hóa, đặc điểm kinh tế – xã hội của Na Sầm. Nó được coi như một cuốn cẩm nang giới thiệu những nét cơ bản nhất của địa phương với những người muốn tìm hiểu về mảnh đất này.

Đồng thời, cuốn sách còn là tài liệu tham khảo trong việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho con em các dân tộc đã và đang sinh sống trên địa bàn.

Trích dẫn

Vương Toàn, Phạm Văn Thanh. Na Sầm Thị trấn Vùng Biên, Khoa học xã hội, 2010.

Bộ sưu tập

Lịch sử - Địa lý

Tài liệu liên quan

Na Sầm Thị trấn Vùng BiênBiên niên sự kiện chiến tranh Vệt Nam 1945- 1975Lý Chiêu Hoàng - Một đời sóng gió

Na Sầm Thị trấn Vùng Biên

Biên niên sự kiện chiến tranh Vệt Nam 1945- 1975

Lý Chiêu Hoàng - Một đời sóng gió

Mã QR

Na Sầm Thị trấn Vùng Biên

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:29 29/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Key Words for the TOEIC test

Thứ Ba, 09:20 29/06/2021

Gorilla TOEIC - Actual tests Volume 1

Thứ Ba, 09:01 29/06/2021

Lịch sử Việt Nam 1954- 1975

Thứ Hai, 16:07 28/06/2021

Lần đầu làm Sếp

Thứ Hai, 15:24 28/06/2021

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 ở đồng bằng Bắc Bộ

Thứ Hai, 15:13 28/06/2021