Giáo trình Lịch sử Việt Nam - Tập III: Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858

Nội dung giáo trình và phần bài tập, tài liệu tham khảo thêm cuối mỗi chương nhằm luyện cho sinh viên kĩ năng quan sát, đối chiếu các sự kiện, hiện tượng lịch sử. …

Giáo trình Lịch sử Việt Nam. Tập III Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858

Nguyễn Cảnh Minh ( Ch.b), Đào Tố Uyên, Võ Xuân Đàn

Đại học Sư phạm

2011

Tóm tắt

Cuốn “Giáo trình Lịch sử Việt Nam - Tập III : Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858” thuộc chương trình lịch sử Việt Nam, được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên ngành lịch sử các trường ĐH sư phạm những kiến thức cơ bản về tiến trình phát triển và đặc điểm của tiến trình phát triển đó của Lịch sử Việt Nam trong thời kì thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX về các mặt chính trị, kinh tế , văn hóa, xã hội qua hai giai đoạn phát triển và suy vong của chế đôh phong kiến Việt Nam.

Trên cơ sở những nội dung kiến thức cơ bản nhằm giáo dục, nâng cao lòng yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc về truyền thống tốt đẹp, về nền văn hóa truyền thống Việt nam cho sinh viên, về thái độ trân trọng đối với di sản lịch sử - văn hóa dân tộc; giáo trình góp phần củng cố thêm niềm tin về tiền đồ rạng rỡ của dân tộc, đất nước Việt nam cho các thế hệ độc giả. Nội dung giáo trình và phần bài tập, tài liệu tham khảo thêm cuối mỗi chương nhằm luyện cho sinh viên kĩ năng quan sát, đối chiếu các sự kiện, hiện tượng lịch sử. …

Trích dẫn

Nguyễn Cảnh Minh ( Ch.b), Đào Tố Uyên, Võ Xuân Đàn. Giáo trình Lịch sử Việt Nam. Tập III Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858, Đại học Sư phạm, 2011

Bộ sưu tập

Lịch sử - địa lý

Tài liệu liên quan

Giáo trình Lịch sử Việt Nam. Tập III Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo triều NguyễnCải cách Hồ Quý Ly

Giáo trình Lịch sử Việt Nam. Tập III Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858

Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo triều Nguyễn

Cải cách Hồ Quý Ly

Mã QR

Giáo trình Lịch sử Việt Nam. Tập III Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:50 18/06/2021

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Fundamentals Of Computer Graphics (4 Edition)

Thứ Sáu, 13:45 18/06/2021

Mưu hèn kế bẩn nơi công sở

Thứ Sáu, 13:36 18/06/2021

Economy TOEIC RC 1000 - Volume 1

Thứ Sáu, 13:35 18/06/2021

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển Văn hóa Việt Nam

Thứ Sáu, 13:22 18/06/2021

Economy TOEIC LC1000 - Volume 2

Thứ Sáu, 13:21 18/06/2021

Video giới thiệu