Giáo trình Lịch sử Việt Nam - Tập III: Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858

Nội dung giáo trình và phần bài tập, tài liệu tham khảo thêm cuối mỗi chương nhằm luyện cho sinh viên kĩ năng quan sát, đối chiếu các sự kiện, hiện tượng lịch sử. …

Giáo trình Lịch sử Việt Nam. Tập III Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858

Nguyễn Cảnh Minh ( Ch.b), Đào Tố Uyên, Võ Xuân Đàn

Đại học Sư phạm

2011

Tóm tắt

Cuốn “Giáo trình Lịch sử Việt Nam - Tập III : Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858” thuộc chương trình lịch sử Việt Nam, được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên ngành lịch sử các trường ĐH sư phạm những kiến thức cơ bản về tiến trình phát triển và đặc điểm của tiến trình phát triển đó của Lịch sử Việt Nam trong thời kì thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX về các mặt chính trị, kinh tế , văn hóa, xã hội qua hai giai đoạn phát triển và suy vong của chế đôh phong kiến Việt Nam.

Trên cơ sở những nội dung kiến thức cơ bản nhằm giáo dục, nâng cao lòng yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc về truyền thống tốt đẹp, về nền văn hóa truyền thống Việt nam cho sinh viên, về thái độ trân trọng đối với di sản lịch sử - văn hóa dân tộc; giáo trình góp phần củng cố thêm niềm tin về tiền đồ rạng rỡ của dân tộc, đất nước Việt nam cho các thế hệ độc giả. Nội dung giáo trình và phần bài tập, tài liệu tham khảo thêm cuối mỗi chương nhằm luyện cho sinh viên kĩ năng quan sát, đối chiếu các sự kiện, hiện tượng lịch sử. …

Trích dẫn

Nguyễn Cảnh Minh ( Ch.b), Đào Tố Uyên, Võ Xuân Đàn. Giáo trình Lịch sử Việt Nam. Tập III Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858, Đại học Sư phạm, 2011

Bộ sưu tập

Lịch sử - địa lý

Tài liệu liên quan

Giáo trình Lịch sử Việt Nam. Tập III Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo triều NguyễnCải cách Hồ Quý Ly

Giáo trình Lịch sử Việt Nam. Tập III Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858

Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo triều Nguyễn

Cải cách Hồ Quý Ly

Mã QR

Giáo trình Lịch sử Việt Nam. Tập III Từ đầu thế kỷ XVI đến năm 1858

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:50 18/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Mưu hèn kế bẩn nơi công sở

Thứ Sáu, 13:36 18/06/2021

Economy TOEIC RC 1000 - Volume 1

Thứ Sáu, 13:35 18/06/2021

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển Văn hóa Việt Nam

Thứ Sáu, 13:22 18/06/2021

Economy TOEIC LC1000 - Volume 2

Thứ Sáu, 13:21 18/06/2021

Thổ ty Lạng Sơn trong lịch sử

Thứ Sáu, 11:10 18/06/2021

Video giới thiệu