Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển Văn hóa Việt Nam

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của hai tác giả trong mấy năm gần đây về lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển Văn hóa Việt Nam

Nguyễn Thị Hương (Ch.b), Trần Thị Kim Cúc

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2011

Tóm tắt

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của hai tác giả trong mấy năm gần đây về lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế.

Cuốn sách gồm các bài viết của hai tác giả đã được đăng tải trên các tạp chí, được kết cấu thành 3 phần như sau:

Phần 1; quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam.

Phần 2: Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong xây dựng, phát triển văn hóa và bài học đối với Việt Nam.

Phần 3: Thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt nam tronng những năm đổi mới.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Hương (Ch.b), Trần Thị Kim Cúc. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển Văn hóa Việt Nam, Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển Văn hóa Việt NamVăn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóaBảo tồn dân ca Xứ Lạng

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển Văn hóa Việt Nam

Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóa

Bảo tồn dân ca Xứ Lạng

Mã QR

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển Văn hóa Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:22 18/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Economy TOEIC LC1000 - Volume 2

Thứ Sáu, 13:21 18/06/2021

Thổ ty Lạng Sơn trong lịch sử

Thứ Sáu, 11:10 18/06/2021

Văn hóa - Xã hội Chăm nghiên cứu và đối thoại.

Thứ Sáu, 09:39 18/06/2021

Intercultural Communication A reader

Thứ Sáu, 09:09 18/06/2021

Văn hóa dân gian của người Nguồn ở Việt Nam

Thứ Sáu, 08:40 18/06/2021

Video giới thiệu