Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển Văn hóa Việt Nam

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của hai tác giả trong mấy năm gần đây về lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế.

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển Văn hóa Việt Nam

Nguyễn Thị Hương (Ch.b), Trần Thị Kim Cúc

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2011

Tóm tắt

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của hai tác giả trong mấy năm gần đây về lý luận và thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế.

Cuốn sách gồm các bài viết của hai tác giả đã được đăng tải trên các tạp chí, được kết cấu thành 3 phần như sau:

Phần 1; quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam.

Phần 2: Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong xây dựng, phát triển văn hóa và bài học đối với Việt Nam.

Phần 3: Thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt nam tronng những năm đổi mới.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Hương (Ch.b), Trần Thị Kim Cúc. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển Văn hóa Việt Nam, Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển Văn hóa Việt NamVăn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóaBảo tồn dân ca Xứ Lạng

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển Văn hóa Việt Nam

Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóa

Bảo tồn dân ca Xứ Lạng

Mã QR

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển Văn hóa Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:22 18/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Economy TOEIC LC1000 - Volume 2

Thứ Sáu, 13:21 18/06/2021

Thổ ty Lạng Sơn trong lịch sử

Thứ Sáu, 11:10 18/06/2021

Văn hóa - Xã hội Chăm nghiên cứu và đối thoại.

Thứ Sáu, 09:39 18/06/2021

Intercultural Communication A reader

Thứ Sáu, 09:09 18/06/2021

Văn hóa dân gian của người Nguồn ở Việt Nam

Thứ Sáu, 08:40 18/06/2021