Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóa

Cuốn sách đề cập: các cội nguồn của văn hóa Mỹ, trong đó chủ yếu là cội nguồn Châu Âu; Các thành tựu lớn của văn hóa Mỹ; hệ giá trị đặc sắc của nền văn hóa Mỹ; Toàn cầu hóa và các phương thức truyền bá văn hóa Mỹ ra thế giới

Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóa

Lương Văn Kế

Giáo dục Việt Nam

2011

Tóm tắt

Cuốn sách hướng đến độc giả là giảng viên và sinh viên các ngành Quốc tế học, Châu Âu học, Văn hóa học, các khoa văn hóa và ngôn ngữ Âu – Mỹ; các nhà nghiên cứu về văn hóa, chính trị và quan hệ quốc tế; các nhà nghiên cứu khu vực, nhất là các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách. Sách cũng là tài liệu bổ ích cho tất cả những ai quan tâm đến nước Mỹ và phương Tây.

Do khuôn khổ hạn chế của cuốn sách, tác giả chủ yếu hướng sự phân tích vào các khía cạnh chủ yếu của văn Mỹ là: Các cội nguồn của văn hóa Mỹ, trong đó chủ yếu là cội nguồn Châu Âu; Các thành tựu lớn của văn hóa Mỹ; hệ giá trị đặc sắc của nền văn hóa Mỹ; Toàn cầu hóa và các phương thức truyền bá văn hóa Mỹ ra thế giới.

Nhìn một cách khái quát, đây là một công trình được xây dựng theo quan điểm “Lịch sử tri thức”.

Trích dẫn

Lương Văn Kế. Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóa, Giáo dục Việt Nam, 2011.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác.

Tài liệu liên quan

Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóaCách sống - Từ bình thường trở nên phi thườngXây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản nội dung và lộ trình

Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóa

Cách sống - Từ bình thường trở nên phi thường

Xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản nội dung và lộ trình

Mã QR

Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóa

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:16 17/06/2021