Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóa

Cuốn sách đề cập: các cội nguồn của văn hóa Mỹ, trong đó chủ yếu là cội nguồn Châu Âu; Các thành tựu lớn của văn hóa Mỹ; hệ giá trị đặc sắc của nền văn hóa Mỹ; Toàn cầu hóa và các phương thức truyền bá văn hóa Mỹ ra thế giới

Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóa

Lương Văn Kế

Giáo dục Việt Nam

2011

Tóm tắt

Cuốn sách hướng đến độc giả là giảng viên và sinh viên các ngành Quốc tế học, Châu Âu học, Văn hóa học, các khoa văn hóa và ngôn ngữ Âu – Mỹ; các nhà nghiên cứu về văn hóa, chính trị và quan hệ quốc tế; các nhà nghiên cứu khu vực, nhất là các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách. Sách cũng là tài liệu bổ ích cho tất cả những ai quan tâm đến nước Mỹ và phương Tây.

Do khuôn khổ hạn chế của cuốn sách, tác giả chủ yếu hướng sự phân tích vào các khía cạnh chủ yếu của văn Mỹ là: Các cội nguồn của văn hóa Mỹ, trong đó chủ yếu là cội nguồn Châu Âu; Các thành tựu lớn của văn hóa Mỹ; hệ giá trị đặc sắc của nền văn hóa Mỹ; Toàn cầu hóa và các phương thức truyền bá văn hóa Mỹ ra thế giới.

Nhìn một cách khái quát, đây là một công trình được xây dựng theo quan điểm “Lịch sử tri thức”.

Trích dẫn

Lương Văn Kế. Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóa, Giáo dục Việt Nam, 2011.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác.

Tài liệu liên quan

Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóaCách sống - Từ bình thường trở nên phi thườngXây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản nội dung và lộ trình

Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóa

Cách sống - Từ bình thường trở nên phi thường

Xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản nội dung và lộ trình

Mã QR

Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóa

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:16 17/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Nghệ thuật bán hàng bậc cao

Thứ Năm, 08:31 17/06/2021

Bảo tồn dân ca Xứ Lạng

Thứ Năm, 08:13 17/06/2021

Risk Management and Financial Institutions

Thứ Tư, 23:44 16/06/2021

Lý luận văn học so sánh

Thứ Tư, 15:45 16/06/2021

Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn

Thứ Tư, 15:34 16/06/2021