Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn

Cuốn sách "Hỏi đáp về khởi nghĩa Bắc Sơn" đã phân tích kỹ nghệ thuật chiến tranh cách mạng, thế tấn công, thoái thủ để bảo toàn lực lượng.

Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn

Đặng Việt Thủy (Ch.b)

Quân đội Nhân dân Việt Nam

2011

Tóm tắt

Trong lịch sử đấu tranh của dân tộc ta, có rất nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra, bất chấp nguy nan, vùng dậy vũ trang cướp chính quyền. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn cũng nằm trong số ấy. Bắc Sơn cũng là huyện đầu tiên của Tỉnh Lạng Sơn được hoàn toàn giải phóng trong thời kỳ vận động cách mạng tháng Tám năm 1945. Cuốn sách hỏi đáp về khởi nghĩa Bắc Sơn đã phân tích kỹ nghệ thuật chiến tranh cách mạng, thế tấn công, thoái thủ để bảo toàn lực lượng. Giá trị ấy không chỉ với khởi nghĩa Bắc Sơn mà nó còn là bài học to lớn cho chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc sau này. Đọc cuốn sách, từng tên xóm, tên làng, từng con người cụ thể gắn với cuộc khởi nghĩa rất sống động. Có những người còn, có những người đã mất nhưng dường như vẫn phảng phất đâu đây tiếng hô xung phong của họ, hòa cùng tiếng hò reo chiến thắng. Đây là cuốn sách đầu tiên viết dưới dạng hỏi đáp lịch sử, một phong cách học sử mới được đưa vào kho tàng tủ sách lịch sử Việt Nam.

Trích dẫn

Đặng Việt Thủy (Ch.b). Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Quân đội Nhân dân Việt Nam, 2011.

Bộ sưu tập

Lịch sử địa lý

Tài liệu liên quan

Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Bắc SơnCải cách Hồ Quý LyBiển và Đảo Việt Nam: Mấy lời hỏi - đáp

Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn

Cải cách Hồ Quý LyBiển và Đảo Việt Nam: Mấy lời hỏi - đáp

Mã QR

Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:34 16/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam.

Thứ Tư, 15:23 16/06/2021

English for Life Listening A2 Pre-Intermediate

Thứ Tư, 13:29 16/06/2021

Complete TOEIC Listening Comprehension

Thứ Tư, 13:14 16/06/2021

Các vấn đề nghiên cứu về Hoa Kỳ

Thứ Tư, 09:18 16/06/2021

Lối sống các nhóm dân cư

Thứ Tư, 08:40 16/06/2021