Lối sống các nhóm dân cư

Nội dung cuốn sách gồm: tập trung đi vào một số vấn đề chung của văn hóa trong đó đi sâu tìm hiểu khái niệm lối sống và xã hội học lối sống. Tìm hiểu lối sống dưới quan niệm xưa nhiều lĩnh vực khác nhau; đưa ra một số quan điểm, lý thuyết và phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu lối sống của nhóm dân cư; tìm hiểu quá trình hội nhập văn hóa và một số vấn đề cấp bách trong lối sống của nhóm dân cư hiện nay: tập trung vào lối sống của thanh niên, phụ nữ độc thân,lao động nữ di cư tự do, lối sống của người cao tuổi…

Lối sống các nhóm dân cư

Mai Thị Kim Thanh

Giáo dục Việt Nam

2011

Tóm tắt

Toàn cầu hóa đang từng ngày từng giờ làm biến đổi lối sống, những khuôn mẫu giá trị và chuẩn mực xã hội của các tầng lớp dân cư. Bên cạnh những mặt tích cực thì quá trình liên kết xã hội mà nhiều nhà xã hội học gọi là xã hội hóa có tính quốc tế, ngày càng rộng mở trong điều kiện của xã hội hiện đại có thể tạo ra một “sự tha hóa” đi kèm với chính nó. Toàn cầu hóa, hội nhập và giao lưu văn hóa quốc tế tác động đến lối sống của các nhóm dân cư. Lối sống của họ trong nền văn hóa này đang đứng trước những cơ hội và thách thức khi Việt Nam ra nhập WTO. Với tư cách là một thành viên của xã hội, không ai có thể đứng ngoài mối quan tâm và quyền lợi của cộng đồng thế giới . Bởi vậy việc xây dựng và phát triển của xã hội học lối sống là cần thiết, đặc biệt trong điều kiện đất nước có những thay đổi lớn về nhiều mặt ảnh hưởng không nhỏ tới lối sống của người dân Việt.

Nội dung cuốn sách gồm: tập trung đi vào một số vấn đề chung của văn hóa trong đó đi sâu tìm hiểu khái niệm lối sống và xã hội học lối sống. Tìm hiểu lối sống dưới quan niệm xưa nhiều lĩnh vực khác nhau; đưa ra một số quan điểm, lý thuyết và phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu lối sống của nhóm dân cư; tìm hiểu quá trình hội nhập văn hóa và một số vấn đề cấp bách trong lối sống của nhóm dân cư hiện nay: tập trung vào lối sống của thanh niên, phụ nữ độc thân,lao động nữ di cư tự do, lối sống của người cao tuổi…

Trích dẫn

Mai Thị Kim Thanh. Lối sống các nhóm dân cư, Giáo dục Việt Nam, 2011.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Lối sống các nhóm dân cưDùng thiền tâm thay thế phiền tâmHành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Lối sống các nhóm dân cư

Dùng thiền tâm thay thế phiền tâm

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Mã QR

Lối sống các nhóm dân cư

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:40 16/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản: Nội dung và lộ trình

Thứ Tư, 08:27 16/06/2021

Đầu tư bất động sản: Cách thức khởi nghiệp và thu lợi nhuận lớn

Thứ Tư, 08:03 16/06/2021

Biển và Đảo Việt Nam: Mấy lời hỏi - đáp

Thứ Ba, 15:37 15/06/2021

Cải cách Hồ Quý Ly

Thứ Ba, 15:08 15/06/2021

The Business Models Handbook Templates, Theory and Case Studies

Thứ Ba, 15:00 15/06/2021

Video giới thiệu