Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam.

Cuốn sách khẳng định lại những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc Việt nam, đồng thời để từ đấy cũng hướng tới việc xem xét sự biến đổi và vận động của những truyền thống đó trong giai đoạn hiện nay.

Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam.

Nguyễn Thị Huế

ĐHQG Hà Nội

2011

Tóm tắt

Đất nước Việt Nam của chúng ta trong những thập niên gần đây đang trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, những giá trị tiêu biểu trong bản sắc văn hóa dân tộc, cả ở phương diện văn hóa vật chất cũng như văn hóa tinh thần các dân tộc Việt Nam đều có nhiều biến đổi và vận động để bắt kịp và phù hợp với hướng đi của thời đại.

Trong sự vận động và biến đổi đó của văn hóa Việt nam có xu hướng tích cực, đồng thời cũng bộ lộ những xu hướng còn chưa phù hợp, cần điều chỉnh. Do nhận diện được những thực trạng biến đổi đang diễn ra hàng ngày ở nhiều phương diện của đời sống văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc, nên nhiều nhà khoa học có tâm huyết với sự nghiệp văn hóa của đất nước đã triển khai nhiều công trình, đề tài, đề án, bài viết về vấn đề này.

Cuốn sách khẳng định lại những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc Việt nam, đồng thời để từ đấy cũng hướng tới việc xem xét sự biến đổi và vận động của những truyền thống đó trong giai đoạn hiện nay. Bước đầu,chuyên luận mới chỉ dừng lại ở khu vực miền núi phía Bắc, song cũng chưa thể đi sâu vào từng dân tộc hay từng nhóm dân tộc. Cụ thể chuyên luận sẽ chọn và giới thiệu trong điều kiện có thể một số mặt tiêu biểu thuộc lĩnh vực văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần như; nhà cửa, trang phục, ẩm thực, tín ngưỡng, phong tục tập quán, chu viết và văn hóa, văn học dân gian…. Thể hiện sự biến đổi văn hóa ở một số dân tộc như Thái, mường, H’mông, Dao, Tày, Nùng, Pu Péo, Lô Lô ….

Trích dẫn

Nguyễn Thị Huế. Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam., ĐHQG Hà Nội, 2011.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam.Cách sống - Từ bình thường trở nên phi thườngHành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam.

Cách sống - Từ bình thường trở nên phi thườngHành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Mã QR

Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam.

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:23 16/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

English for Life Listening A2 Pre-Intermediate

Thứ Tư, 13:29 16/06/2021

Complete TOEIC Listening Comprehension

Thứ Tư, 13:14 16/06/2021

Các vấn đề nghiên cứu về Hoa Kỳ

Thứ Tư, 09:18 16/06/2021

Lối sống các nhóm dân cư

Thứ Tư, 08:40 16/06/2021

Xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản: Nội dung và lộ trình

Thứ Tư, 08:27 16/06/2021