Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam.

Cuốn sách khẳng định lại những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc Việt nam, đồng thời để từ đấy cũng hướng tới việc xem xét sự biến đổi và vận động của những truyền thống đó trong giai đoạn hiện nay.

Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam.

Nguyễn Thị Huế

ĐHQG Hà Nội

2011

Tóm tắt

Đất nước Việt Nam của chúng ta trong những thập niên gần đây đang trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, những giá trị tiêu biểu trong bản sắc văn hóa dân tộc, cả ở phương diện văn hóa vật chất cũng như văn hóa tinh thần các dân tộc Việt Nam đều có nhiều biến đổi và vận động để bắt kịp và phù hợp với hướng đi của thời đại.

Trong sự vận động và biến đổi đó của văn hóa Việt nam có xu hướng tích cực, đồng thời cũng bộ lộ những xu hướng còn chưa phù hợp, cần điều chỉnh. Do nhận diện được những thực trạng biến đổi đang diễn ra hàng ngày ở nhiều phương diện của đời sống văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc, nên nhiều nhà khoa học có tâm huyết với sự nghiệp văn hóa của đất nước đã triển khai nhiều công trình, đề tài, đề án, bài viết về vấn đề này.

Cuốn sách khẳng định lại những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc Việt nam, đồng thời để từ đấy cũng hướng tới việc xem xét sự biến đổi và vận động của những truyền thống đó trong giai đoạn hiện nay. Bước đầu,chuyên luận mới chỉ dừng lại ở khu vực miền núi phía Bắc, song cũng chưa thể đi sâu vào từng dân tộc hay từng nhóm dân tộc. Cụ thể chuyên luận sẽ chọn và giới thiệu trong điều kiện có thể một số mặt tiêu biểu thuộc lĩnh vực văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần như; nhà cửa, trang phục, ẩm thực, tín ngưỡng, phong tục tập quán, chu viết và văn hóa, văn học dân gian…. Thể hiện sự biến đổi văn hóa ở một số dân tộc như Thái, mường, H’mông, Dao, Tày, Nùng, Pu Péo, Lô Lô ….

Trích dẫn

Nguyễn Thị Huế. Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam., ĐHQG Hà Nội, 2011.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam.Cách sống - Từ bình thường trở nên phi thườngHành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam.

Cách sống - Từ bình thường trở nên phi thườngHành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Mã QR

Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam.

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:23 16/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

English for Life Listening A2 Pre-Intermediate

Thứ Tư, 13:29 16/06/2021

Complete TOEIC Listening Comprehension

Thứ Tư, 13:14 16/06/2021

Các vấn đề nghiên cứu về Hoa Kỳ

Thứ Tư, 09:18 16/06/2021

Lối sống các nhóm dân cư

Thứ Tư, 08:40 16/06/2021

Xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản: Nội dung và lộ trình

Thứ Tư, 08:27 16/06/2021

Video giới thiệu