Bảo tồn dân ca Xứ Lạng

Cuốn sách tập hợp các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh lạng Sơn và các văn bản của đại hội thành lập Hội và chọn lọc một số bài dân ca để in thành sách với tiêu đề “Bảo tồn dân ca Xứ Lạng”.

Bảo tồn dân ca Xứ Lạng

Vi Hồng Nhân (Ch.b), Hoàng Huy Âm, Triệu Thủy Tiên

Văn hóa dân tộc

2011

Tóm tắt

Dân ca là những bài hát do nhan dân sáng tác theo một số vần điệu nhất định được luuw truyền trong dan gian nhằm để thỏa mãn một nhu cầu nào đó của cuộc sống tinh thần của cộng đồng.Lạng Sơn là một tỉnh biên giới, miền núi có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc đều có những di sản văn hóa do ông cha sáng tạo ra, tronng đó dân ca là một loại hình. Dân ca các dân tộc Lạng Sơn là tài sản tinh thần vô giá làm nên bản sắc dân tộc và bản sắc Xứ Lạng. Kho tàng dân ca Xứ Lạng rất phong phú và đa dạng, bao gồm các làn điệu sli, then, lượn, quan làng, đồng dao, bài mo, lới khấn….Có thể nói dân ca gắn bó với cộc sống của ccs cộng đồng dân cư Xứ Lạng như hình với bóng, như tâm hồn và thể xác trong một con người, không thể thiếu trong các sinh hoạt cộng đồng. tuy nhiên do nhiều yếu tố tác động( từ cả chủ quan lần khách quan), dân ca các dân tộc Lạng Sơn cũng như dân ca của các dân tộc khác đã, đang bị lãng quên, mất dần theo thời gian và đang đứng trước nguy cơ bị mất hoàn toàn nếu chúng ta không có chủ trương, biện pháp, hình thức thích hợp để bảo tồn, phát huy. Để làm cơ sở cho các thành viên trong BCH và cả Hội viên của Hoạt động cũng như những người ham thích dân ca, tâm huyết với việc bảo tồn, phát huy dân ca các dân tộc Lạng Sơn có nguyện vọng vào Hội hoặc ủng hộ cho Hội hoạt động , cuốn sách tập hợp các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh lạng Sơn và các văn bản của đại hội thành lập Hội và chọn lọc một số bài dân ca để in thành sách với tiêu đề “Bảo tồn dân ca Xứ Lạng”.

Trích dẫn

Vi Hồng Nhân (Ch.b), Hoàng Huy Âm, Triệu Thủy Tiên. Bảo tồn dân ca Xứ Lạng, Văn hóa dân tộc, 2011.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Bảo tồn dân ca Xứ LạngXây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản nội dung và lộ trìnhLối sống các nhóm dân cư

Bảo tồn dân ca Xứ Lạng

Xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản nội dung và lộ trình

Lối sống các nhóm dân cư

Mã QR

Bảo tồn dân ca Xứ Lạng

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:13 17/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Risk Management and Financial Institutions

Thứ Tư, 23:44 16/06/2021

Lý luận văn học so sánh

Thứ Tư, 15:45 16/06/2021

Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn

Thứ Tư, 15:34 16/06/2021

Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam.

Thứ Tư, 15:23 16/06/2021

English for Life Listening A2 Pre-Intermediate

Thứ Tư, 13:29 16/06/2021