Bảo tồn dân ca Xứ Lạng

Cuốn sách tập hợp các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh lạng Sơn và các văn bản của đại hội thành lập Hội và chọn lọc một số bài dân ca để in thành sách với tiêu đề “Bảo tồn dân ca Xứ Lạng”.

Bảo tồn dân ca Xứ Lạng

Vi Hồng Nhân (Ch.b), Hoàng Huy Âm, Triệu Thủy Tiên

Văn hóa dân tộc

2011

Tóm tắt

Dân ca là những bài hát do nhan dân sáng tác theo một số vần điệu nhất định được luuw truyền trong dan gian nhằm để thỏa mãn một nhu cầu nào đó của cuộc sống tinh thần của cộng đồng.Lạng Sơn là một tỉnh biên giới, miền núi có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc đều có những di sản văn hóa do ông cha sáng tạo ra, tronng đó dân ca là một loại hình. Dân ca các dân tộc Lạng Sơn là tài sản tinh thần vô giá làm nên bản sắc dân tộc và bản sắc Xứ Lạng. Kho tàng dân ca Xứ Lạng rất phong phú và đa dạng, bao gồm các làn điệu sli, then, lượn, quan làng, đồng dao, bài mo, lới khấn….Có thể nói dân ca gắn bó với cộc sống của ccs cộng đồng dân cư Xứ Lạng như hình với bóng, như tâm hồn và thể xác trong một con người, không thể thiếu trong các sinh hoạt cộng đồng. tuy nhiên do nhiều yếu tố tác động( từ cả chủ quan lần khách quan), dân ca các dân tộc Lạng Sơn cũng như dân ca của các dân tộc khác đã, đang bị lãng quên, mất dần theo thời gian và đang đứng trước nguy cơ bị mất hoàn toàn nếu chúng ta không có chủ trương, biện pháp, hình thức thích hợp để bảo tồn, phát huy. Để làm cơ sở cho các thành viên trong BCH và cả Hội viên của Hoạt động cũng như những người ham thích dân ca, tâm huyết với việc bảo tồn, phát huy dân ca các dân tộc Lạng Sơn có nguyện vọng vào Hội hoặc ủng hộ cho Hội hoạt động , cuốn sách tập hợp các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh lạng Sơn và các văn bản của đại hội thành lập Hội và chọn lọc một số bài dân ca để in thành sách với tiêu đề “Bảo tồn dân ca Xứ Lạng”.

Trích dẫn

Vi Hồng Nhân (Ch.b), Hoàng Huy Âm, Triệu Thủy Tiên. Bảo tồn dân ca Xứ Lạng, Văn hóa dân tộc, 2011.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Bảo tồn dân ca Xứ LạngXây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản nội dung và lộ trìnhLối sống các nhóm dân cư

Bảo tồn dân ca Xứ Lạng

Xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản nội dung và lộ trình

Lối sống các nhóm dân cư

Mã QR

Bảo tồn dân ca Xứ Lạng

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:13 17/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Risk Management and Financial Institutions

Thứ Tư, 23:44 16/06/2021

Lý luận văn học so sánh

Thứ Tư, 15:45 16/06/2021

Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn

Thứ Tư, 15:34 16/06/2021

Những xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam.

Thứ Tư, 15:23 16/06/2021

English for Life Listening A2 Pre-Intermediate

Thứ Tư, 13:29 16/06/2021

Video giới thiệu