Văn hóa - Xã hội Chăm nghiên cứu và đối thoại.

Văn hoá – xã hội Chăm, nghiên cứu và đối thoại, ghi lại hành trình suy tư phong phú và thiết thực của một người Chăm xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, ngẩng cao đầu phấn đấu tạo dựng sự nghiệp. Inrasara, nhà thơ đồng thời là học giả trẻ mà tiềm năng sáng tạo phong phú và cao sâu đang độ bừng lên trong dòng chánh lưu của xã hội Việt Nam đương thời

Văn hóa - Xã hội Chăm nghiên cứu và đối thoại

Inrasara

Khoa học Xã hội

2011

Tóm tắt

Văn hoá – xã hội Chăm, nghiên cứu và đối thoại, ghi lại hành trình suy tư phong phú và thiết thực của một người Chăm xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, ngẩng cao đầu phấn đấu tạo dựng sự nghiệp. Inrasara, nhà thơ đồng thời là học giả trẻ mà tiềm năng sáng tạo phong phú và cao sâu đang độ bừng lên trong dòng chánh lưu của xã hội Việt Nam đương thời.

Tập tiểu luận, phê bình văn hóa – xã hội Chăm, nghiên cứu và đối thoại” xuất bản lần thứ ba này có nhiều sửa chữa và bổ sung rất đáng kể. Tác giả đã bỏ bớt các đề tài đã mất tính thời sự cũng như bải trao đổi mà các luận điểm đã được thanh lí, cả vài đề tài nặng về quá khứ. Thay vào đó là các bài viết mới, về những gì đang xảy ra của hôm nay, đang chuyển động để hướng tới tương lai. Thứ nhất về mặt văn hóa – xã hội: tập trung vào các vấn đề vừa nảy sinh dăm năm qua trong thời đại toàn cầu hóa; thứ 2, về lĩnh vực văn học – nghệ thuật: nhấn mạnh và sáng tạo, gợi mở và gợi hứng sáng tạo cho các thế hệ sắp tới. Bởi chỉ có thế thôi, thế hệ Chăm hôm nay mới thực sự có đóng góp của chính mình vào vốn quý của cha ông xưa.

Trích dẫn

Inrasara. Văn hóa - Xã hội Chăm nghiên cứu và đối thoại, Khoa học Xã hội, 2011.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Văn hóa - Xã hội Chăm nghiên cứu và đối thoạiBảo tồn dân ca Xứ LạngVăn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóa

Văn hóa - Xã hội Chăm nghiên cứu và đối thoại

Bảo tồn dân ca Xứ Lạng

Văn hóa Bắc Mỹ trong toàn cầu hóa

Mã QR

Văn hóa - Xã hội Chăm nghiên cứu và đối thoại

Nội dung

  • Thứ Sáu, 09:39 18/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Intercultural Communication A reader

Thứ Sáu, 09:09 18/06/2021

Văn hóa dân gian của người Nguồn ở Việt Nam

Thứ Sáu, 08:40 18/06/2021

Nam Bộ nhìn từ văn hóa, văn học và ngôn ngữ

Thứ Sáu, 08:27 18/06/2021

Principles of Corporate Finance

Thứ Năm, 23:23 17/06/2021

Organisation of Banking Regulation

Thứ Năm, 17:53 17/06/2021

Video giới thiệu