Thanh Chương xưa và nay

Nội dung cuốn sách trình bày về huyện chí và địa lý Thanh Chương; theo dòng lịch sử: Sự kiện; địa danh; nhân vật; nét đẹp văn hóa; văn hóa ẩm thực. Thanh Chương trên đường đổi mới, hội nhập.

Thanh Chương xưa và nay

Trần Kim Đôn (Ch.b), Bùi Văn Chất, Nguyễn Sỹ Đạm, Phan Bá Tiến

Khoa học Xã hội

2010

Tóm tắt

Thanh Chương là huyện có từ lâu đời. Địa giới hành chính, tên gọi của các huyện và các xã đã qua nhiều lần chia tách, thay đổi; huyện từng có các tên gọi Thổ Du, Thanh Xuyên, Thanh Giang, Thanh Nhai và có danh xưng Thanh Chương từ năm 1469.

Địa hạt Thanh Chương như hiện nay là có từ đầu thế kỉ XX, khi có sự điều chỉnh địa giới giữa hai huyện Thanh Chương và Nam Đàn. Từ đấy cư dân Thanh Chương có cả hai bên bờ sông Lam, dựa thế cận thủy, cận sơn, lập kế sinh nhai, tạo nên những mạch đất, những ngôi làng, những dòng họ văn hiến, sâu nặng nghĩa tình.

Trong quá trình biến thiên của lịch sử, đã có nhiều sự kiện, địa danh, nhân vật lịch sử đi vào sử sách, thơ ca… nhưng có những sự kiện, địa danh, nhân vật nếu k được ghi chép lại sẽ bị lãng quên.

Vì vậy nhóm tác giả đã sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu các bài viết, các tư liệu từ nhiều sách , báo, tạp chí, trong các tập kỉ yếu hội thảo về truyền thống của huyện với nhiều bài viết của tác giả trong và ngoài huyện để biên soạn thành tập sách này.

Trích dẫn

Trần Kim Đôn (Ch.b), Bùi Văn Chất, Nguyễn Sỹ Đạm, Phan Bá Tiến. Thanh Chương xưa và nay, Khoa học Xã hội, 2010.

Bộ sưu tập

Lịch sử - địa lý

Tài liệu liên quan

Thanh Chương xưa và nayNa Sầm Thị trấn Vùng BiênQuan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917-1991): những sự kiện lịch sử

Thanh Chương xưa và nay

Na Sầm Thị trấn Vùng Biên

Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917-1991): những sự kiện lịch sử

Mã QR

Thanh Chương xưa và nay

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:45 30/06/2021

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Văn hóa Châu Âu: Lịch sử - Thành tựu - Hệ giá trị

Thứ Ba, 16:04 29/06/2021

Practical Research: Planning and Design, 11th edition

Thứ Ba, 13:57 29/06/2021

Việt Nam đất nước - Con người

Thứ Ba, 10:30 29/06/2021

Quan hệ Việt Nam - Liên Xô (1917-1991): những sự kiện lịch sử

Thứ Ba, 09:44 29/06/2021

Na Sầm Thị trấn Vùng Biên

Thứ Ba, 09:29 29/06/2021