Công nghệ CNC

Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về máy điều khiển theo chương trình số (máy tiện, máy phay,…); phân tích được cấu trúc động học của các máy gia công kim loại và cấu trúc hệ thống điều khiển số cho máy gia công kim loại; cung cấp các nhóm lệnh lập trình cơ bản trên máy CNC

Công nghệ CNC

Trần Văn Địch

Khoa học & Kỹ thuật

2004

Tóm tắt

Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về máy điều khiển theo chương trình số (máy tiện, máy phay,…); phân tích được cấu trúc động học của các máy gia công kim loại và cấu trúc hệ thống điều khiển số cho máy gia công kim loại; cung cấp các nhóm lệnh lập trình cơ bản trên máy CNC

+ Chương 1. Khái niệm cơ bản về điều khiển số

+ Chương 2. Máy công cụ CNC

+ Chương 3. Đồ gá trên máy công cụ CNC

+ Chương 4. Dụng cụ cắt trên máy công cụ CNC

+ Chương 5. Dụng cụ phụ trên máy CNC

+ Chương 6. Những khái niệm cơ bản về lập trình gia công trên máy CNC

+ Chương 7. Qui trình công nghệ, chủng loại và tính công nghệ của chi tiết gia công trên máy CNC

+ Chương 8. Phương pháp thực hiện nguyên công

+ Chương 9. Lập trình gia công trên máy tiện CNC

+ Chương 10. Lập trình gia công trên máy khoan CNC

+ Chương 11. Lập trình gia công trên máy doa CNC

+ Chương 12. Lập trình gia công trên máy phay CNC

+ Chương 13. Lập trình cho các trung tâm gia công CNC

+ Chương 14. Tự động hoá lập trình cho máy CNC

+ Chương 15. Độ chính xác gia công trên máy CNC

+ Chương 16. Hiệu quả kinh tế khi gia công trên máy CNC

Trích dẫn

Địch,Trần Văn. "Công nghệ CNC= CNC Technology." (2020).

Bộ sưu tập

Cơ khí, chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Công nghệ CNCFundamentals of machining and machine toolsComputer aided fixture design
Công nghệ CNCFundamentals of machining and machine toolsComputer aided fixture design

Mã QR

Công nghệ CNC

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:13 06/07/2021