Mechanical Measurements

This book focuses both on the basics and more complex topics in mechanical measurements such as measurement errors & statistical analysis of data, regression analysis, heat flux, measurement of pressure, and radiation properties of surfaces.

Mechanical Measurements

Beckwith, Thomas G., Marangoni,Roy D., Lienhard V, John H.

Pearson Learning Solution

2011

Abstract

This book focuses both on the basics and more complex topics in mechanical measurements such as measurement errors & statistical analysis of data, regression analysis, heat flux, measurement of pressure, and radiation properties of surfaces.

End of chapter problems, solved illustrations, and exercise problems are presented throughout the book to augment learning.

It is a useful reference for students in both undergraduate and postgraduate programs.

Citation

Beckwith, Thomas G., Marangoni,Roy D., Lienhard V, John H. Mechanical Measurements

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Mechanical MeasurementsAutomotive diagnostic fault codes techbookAutomotive control systems: For engine, driveline, and vehicle. Second edition
Mechanical MeasurementsAutomotive diagnostic fault codes techbookAutomotive control systems: For engine, driveline, and vehicle. Second edition

QR code

Mechanical Measurements

Content

  • Thứ Hai, 13:08 05/07/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Automotive Air-conditioning and Climate Control Systems

Thứ Hai, 12:56 05/07/2021

Hackers TOEIC Reading - Actual Tests

Thứ Hai, 09:48 05/07/2021

Luyện kỹ năng nghe, nói và phát âm tiếng Anh

Thứ Hai, 09:22 05/07/2021

Trau dồi và mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh theo chủ điểm

Thứ Hai, 09:01 05/07/2021

36 chuyện độc đáo Hà Nội

Thứ Sáu, 16:03 02/07/2021

Video giới thiệu