Hackers TOEIC Reading - Actual Tests

Điểm đặc biệt của bộ sách này là cung cấp đầy đủ các dạng câu hỏi cho mỗi phần trong hai kỹ năng nghe và đọc, hướng dẫn xác định mục tiêu cũng như hướng đi rõ ràng để bạn có thể đạt được mức điểm mong muốn trong kỳ thi New TOEIC từ trình độ cơ bản đến nâng cao.

Hackers TOEIC Reading - Actual Tests

Nhiều tác giả

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2011

Abstract

Quyển sách này do Hackers Language Research Institute, Inc. ấn hành, bao gồm 7 bài test phần nghe, mô phỏng rất sát đề thi thực tế. Hãy sử dụng quyển sách này cùng với quyển "Hackers TOEIC Listening Actual Test", bạn sẽ chinh phục bài thi TOEIC dễ dàng hơn.

Hackers Toeic Reading Actual Tests

TOEIC Test 1

TOEIC Test 2

TOEIC Test 3

TOEIC Test 4

TOEIC Test 5

TOEIC Test 6

TOEIC Test 7

Citation

Nhiều tác giả. Hackers TOEIC Reading - Actual Tests. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh,2011.

Collection

Ngoại ngữ

Related document

Hackers TOEIC Reading - Actual TestsNew TOEIC Speaking coachLongman New Real TOEIC Actual Test Reading Comprehension
Hackers TOEIC Reading - Actual TestsNew TOEIC Speaking coachLongman New Real TOEIC Actual Test Reading Comprehension

QR code

Hackers TOEIC Reading - Actual Tests

Content

  • Thứ Hai, 09:48 05/07/2021