Thí nghiệm hóa vô cơ

Kim loại kiềm; Kim loại kiềm thổ; Nguyên tố nhóm IIIA; Cacbon và silic; Nitơ và các hợp chất nhóm VA; Hydro - Oxy- Lưu huỳnh (H2 -O2-S); Nhóm VIIA-Halogen; Kim loại nhóm IB(Cu-Ag-Au); Kim loại nhóm IIB (Zn-Cd-Hg); Nhóm VIB(crôm): Nhóm VIIB (mangan); Kim loại chuyển tiếp nhóm VIIIB; Điều chế phèn nhôm Amoni

Thí nghiệm hóa vô cơ

Bộ môn công nghệ hóa vô cơ

Nxb. Đh Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2005

Tóm tắt

Tài liệu dùng cho sinh viên thực hành trong phòng thí nghiệm - Thuộc Bộ môn Công nghệ Hóa vô cơ, Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TPHCM.

+ Bài 1: Kim Loại Kiềm (phân nhóm I A )

+ Bài 2: KIM LOẠI KIỀM THỔ (Phân nhóm II A)

+ Bài 3 : NGUYÊN TỐ NHÓM III A

+ Bài 4:CACBON VÀ SILIC(Phân nhóm IV A )

+ Bài 5: NITƠ VÀ CÁC HỢP CHẤT NHÓM V A

+ Bài 6: HIDRO -OXY -LƯU HUỲNH

+ Bài 7: NHÓM VIII-HALOGEN

+ Bài 8: KIM LOẠI IB( Cu -Ag-Au)

+ Bài 9: KIM LOẠI NHÓM IIB(Zn-Cd-Hg)

+ Bài 10: NHÓM VIB(CRÔM)

+ Bài 11: NHÓM VIB(MANGAN)

+ Bài 12: KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP NHÓM VIII B

+ Bài 13: ĐIỀU CHẾ PHÈ N NHÔM AMONI.

Trích dẫn

Bộ môn công nghệ hóa vô cơ. Thí nghiệm hóa vô cơ, Nxb. Đh Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2005.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Thí nghiệm hóa vô cơKỹ thuật sản xuất dược phẩmPhương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Thí nghiệm hóa vô cơ

Kỹ thuật sản xuất dược phẩmPhương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Mã QR

Thí nghiệm hóa vô cơ

Nội dung

  • Thứ Hai, 10:10 20/06/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Ngoảnh lại; Đảo chìm; Mèo đi câu: Tuyển tập thơ; Trường ca; Thơ thiếu nhi

Thứ Hai, 10:02 20/06/2022

Handbook of Green Chemistry and Technology

Thứ Hai, 09:59 20/06/2022

Green chemistry: Theory and Practice

Thứ Hai, 09:51 20/06/2022

Sổ tay dung sai lắp ghép

Thứ Hai, 09:48 20/06/2022

Giáo trình Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học

Thứ Hai, 09:43 20/06/2022

Video giới thiệu