Cationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and Applications

Cationic polymers have been gaining much interest for many clinical applicationsincluding drug and gene delivery. This book provides a comprehensive overview ofthe recent advances in cationic polymer synthesis, modification and designing ofbiomaterials for regenerative medicine applications. Suitable both for an educationalperspective for those new to the field and those already active in the field, the book hasa multidisciplinary appeal for postgraduates and researchers in chemistry, engineering,material and biological sciences interested in biomaterials and regenerative medicine.

Cationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and Applications

Sangram K. Sama, Peter Dubruel

Nxb. Royal Society of Chemistry

2014

Abstract

Functionalization of Cationic Polymers for Drug Delivery Applications; Synthesis and Properties of Polyalkylenimines; Well-Defined Cationic Polymers for Nucleic Acid Delivery; Poly(L-lysine)-Based Copolymers: Synthetic Strategies and Biomedical Applications; Stimuli-Responsive Cationic Microgels and Hydrogels Based on Poly(N,N-dimethylaminoethyl methacrylate); Stimuli-Responsive Structures from Cationic Polymers for Biomedical Applications; Cationic Polysaccharides in Regenerative Medicine: Challenges and Perspectives; Cationic Cellulose and Chitin Nanocrystals for Novel Therapeutic Applications; Cationic Polysaccharides in Gene Delivery; Cationic Triazine Dendrimers: Synthesis, Characterization, and Biological Applications; Cationic Polymer Nanoparticles for Drug and Gene Delivery; Cationic Polymers in Drug Delivery; Cationic Dendritic Systems as Non-viral Vehicles for Gene Delivery Applications; Cationic Polymers for Intracellular Delivery of Proteins; Cationic Polymers for Gene Delivery into Mesenchymal Stem Cells as a Novel Approach to Regenerative Medicine; Cationic Polymers as Gene-Activated Matrices for Biomedical Applications; Cationic Polymers in the Central Nervous System: Past, Present and Future; Interactions of Cationic Polymers with Cells; Cationic Polymer-Based Non-viral Gene Delivery Systems and their Application in Gene-Engineered Stem Cells; Cationic Polymers as Carriers through the Blood–Brain Barrier; Natural Cationic Polymers for Advanced Gene and Drug Delivery; Effects of Cationic Polymers on Cell Functions.

Citation

Sangram K. Sama, Peter Dubruel, Cationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and Applications, Royal Society of Chemistry, 2014.

Collection

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Related document

Cationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and ApplicationsModern Analytical ChemistryCoatings materials and surface coatings

Cationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and Applications

Modern Analytical ChemistryCoatings materials and surface coatings

QR code

Cationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and Applications

Content

  • Thứ Hai, 09:12 20/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Trăng soi sân nhỏ: Tập truyện ngắn

Thứ Hai, 09:05 20/06/2022

Đầu tư hiệu quả Cách đơn giản để trở nên giàu có thông qua đầu tư thương hiệu

Thứ Hai, 08:58 20/06/2022

Từ chiến lược marketing đến doanh nghiệp thành công

Thứ Hai, 08:57 20/06/2022

BEA Weblogic Server Bible (2nd edition)

Thứ Hai, 08:48 20/06/2022

MBA căn bản: Quản lý rủi ro và hiệu suất công việc

Thứ Hai, 08:14 20/06/2022