Cationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and Applications

Cationic polymers have been gaining much interest for many clinical applicationsincluding drug and gene delivery. This book provides a comprehensive overview ofthe recent advances in cationic polymer synthesis, modification and designing ofbiomaterials for regenerative medicine applications. Suitable both for an educationalperspective for those new to the field and those already active in the field, the book hasa multidisciplinary appeal for postgraduates and researchers in chemistry, engineering,material and biological sciences interested in biomaterials and regenerative medicine.

Cationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and Applications

Sangram K. Sama, Peter Dubruel

Nxb. Royal Society of Chemistry

2014

Abstract

Functionalization of Cationic Polymers for Drug Delivery Applications; Synthesis and Properties of Polyalkylenimines; Well-Defined Cationic Polymers for Nucleic Acid Delivery; Poly(L-lysine)-Based Copolymers: Synthetic Strategies and Biomedical Applications; Stimuli-Responsive Cationic Microgels and Hydrogels Based on Poly(N,N-dimethylaminoethyl methacrylate); Stimuli-Responsive Structures from Cationic Polymers for Biomedical Applications; Cationic Polysaccharides in Regenerative Medicine: Challenges and Perspectives; Cationic Cellulose and Chitin Nanocrystals for Novel Therapeutic Applications; Cationic Polysaccharides in Gene Delivery; Cationic Triazine Dendrimers: Synthesis, Characterization, and Biological Applications; Cationic Polymer Nanoparticles for Drug and Gene Delivery; Cationic Polymers in Drug Delivery; Cationic Dendritic Systems as Non-viral Vehicles for Gene Delivery Applications; Cationic Polymers for Intracellular Delivery of Proteins; Cationic Polymers for Gene Delivery into Mesenchymal Stem Cells as a Novel Approach to Regenerative Medicine; Cationic Polymers as Gene-Activated Matrices for Biomedical Applications; Cationic Polymers in the Central Nervous System: Past, Present and Future; Interactions of Cationic Polymers with Cells; Cationic Polymer-Based Non-viral Gene Delivery Systems and their Application in Gene-Engineered Stem Cells; Cationic Polymers as Carriers through the Blood–Brain Barrier; Natural Cationic Polymers for Advanced Gene and Drug Delivery; Effects of Cationic Polymers on Cell Functions.

Citation

Sangram K. Sama, Peter Dubruel, Cationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and Applications, Royal Society of Chemistry, 2014.

Collection

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Related document

Cationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and ApplicationsModern Analytical ChemistryCoatings materials and surface coatings

Cationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and Applications

Modern Analytical ChemistryCoatings materials and surface coatings

QR code

Cationic Polymers in Regenerative Medicine Methods and Applications

Content

  • Thứ Hai, 09:12 20/06/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

TOEFL CBT Success

Thứ Bảy, 17:17 13/08/2022

TOEFL Practice Tests

Thứ Bảy, 17:07 13/08/2022

AutoCAD for architecture: For autoCAD release 10, 11 and 12

Thứ Bảy, 15:16 13/08/2022

TOEFL Super Course

Thứ Bảy, 11:34 13/08/2022

Master the TOEFL Test

Thứ Bảy, 11:22 13/08/2022

Trăng soi sân nhỏ: Tập truyện ngắn

Thứ Hai, 09:05 20/06/2022

Đầu tư hiệu quả Cách đơn giản để trở nên giàu có thông qua đầu tư thương hiệu

Thứ Hai, 08:58 20/06/2022

Từ chiến lược marketing đến doanh nghiệp thành công

Thứ Hai, 08:57 20/06/2022

BEA Weblogic Server Bible (2nd edition)

Thứ Hai, 08:48 20/06/2022

MBA căn bản: Quản lý rủi ro và hiệu suất công việc

Thứ Hai, 08:14 20/06/2022

Video giới thiệu