Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 4

cuốn sách Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 4 Phân riêng dưới tác dụng của nhiệt ( chưng luyện, hấp thụ, trích ly, kết tinh, sấy) trình bày Các quá trình truyền chất ( chuyển khối, khuếch tán) . Những kiến thức cơ bản của quá trình truyền chất: Chưng, Hấp thụ, trích ly, kết tinh...

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 4

Nguyễn Bin

Nxb Khoa học và Kỹ thuật

2013

Tóm tắt

Các Quá Trình, Thiết Bị Trong Công Nghệ Hoá Chất Và Thực Phẩm - Tập 4 được biên soạn dựa trên cơ sở những giáo trình và bài giảng đã được xuất bản trước đây, nội dung sát với thực tiễn sản xuất. Do đó, có thể giúp cho độc giả tự giải quyết những vấn đề có liên quan trong nghiên cứu và sản xuất.

Quyển sách được dùng chủ yếu làm giáo trình giảng dạy môn học "Quá trình và thiết bị" cho sinh viên ngành Hoá chất và Thực phẩm cũng như một số ngành chế biến có liên quan khác.

Nội dung gồm 8 chương:

+ Chương 1: Những kiến thức cơ bản của quá trình truyền chất

+ Chương 2: Chưng

+ Chương 3: Hấp thụ

+ Chương 4: Trích ly

+ Chương 5: Kết tinh

+ Chương 6: Quá trình hấp phụ

+ Chương 7: Sấy

+ Chương 8: Các ví dụ và bài tập.

Trích dẫn

Nguyễn Bin. Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 4, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 4Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 3

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 4

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 3

Mã QR

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 4

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:53 21/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình Quản trị Doanh nghiệp

Thứ Hai, 13:50 21/02/2022

Giáo trình nguyên lý thống kê

Thứ Hai, 13:34 21/02/2022

Giáo trình Điện tử công nghiệp

Thứ Hai, 13:16 21/02/2022

Giáo trình đo lường điện và cảm biến đo lường

Thứ Hai, 13:05 21/02/2022

Giáo trình Tin học đại cương

Thứ Hai, 12:48 21/02/2022

Video giới thiệu