Giáo trình Tin học đại cương

Trong thời gian gần đây, lĩnh vực tin học đã có những tiến bộ vượt bậc, tác động sâu xa đến mọi lĩnh vực hoạt động của con người, mỗi người không thể chỉ biết làm việc với giấy tờ sổ sách mà phải biết sử dụng thành thạo các công cụ tin học trong các hoạt động chuyên môn của mình

Giáo trình tin học đại cương

Hàn Viết Thuận (Chủ biên)

Đại học Kinh tế quốc dân

2012

Tóm tắt

Giáo trình tin học đại cương này đã được thẩm định ở cấp quốc gia bởi một hội đồng chuyên môn gồm các nhà khoa học hàng đầu trong và ngoài trường. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến kết luận do Hội đồng thâm định giáo trình và ý kiến đóng góp của các giảng viên tỏng khoa, các tác giả đã tiến hành cấu trúc lại giáo trình, sau đó sửa chữa một cách toàn diện và cập nhật bổ sung thêm các kiến thức mới.

Giáo trình gồm 5 chương:

+ Chương 1: Những khái niệm cơ sở của tin học;

+ Chương 2: Hệ điều hành của máy vi tính;

+ Chương 3: Soạn thảo văn bản trên máy vi tính;

+ Chương 4: Quy trình giải một bài toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình Pascal;

+ Chương 5: Mạng máy tính và Internet.

Trích dẫn

Hàn Viết Thuận (Chủ biên). "Giáo trình tin học đại cương". Đại học Kinh tế quốc dân, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Tài liệu liên quan

Giáo trình tin học đại cươngSmart Internet of Things ProjectsInternet of Things with ESP8266
Giáo trình Tin học đại cươngSmart Internet of Things ProjectsInternet of Things with ESP8266

Mã QR

Giáo trình tin học đại cương

Nội dung

  • Thứ Hai, 12:48 21/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình Vật liệu điện và an toàn điện

Thứ Hai, 11:30 21/02/2022

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh

Thứ Hai, 11:19 21/02/2022

Employee Training & Development

Thứ Hai, 10:44 21/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 4 Tập 1

Thứ Hai, 10:38 21/02/2022

E-Government, Information, Technology, and Transformation

Thứ Hai, 10:19 21/02/2022

Video giới thiệu