Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2

Cuốn Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2 trình bày: Phân riêng hệ thống không đồng nhất ( phân riêng bằng cơ học), khuấy trộn chất lỏng, đập - nghiền- sàng.

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2

Nguyễn Bin

Nxb Khoa học và Kỹ thuật

2013

Tóm tắt

Các quá trình và thiết bị được coi là một môn học cơ sở rất quan trọng cho sinh viên ngành hoá chất, luyện kim. Mục đích trang bị cho sinh viên các ngành này những kiến thức về các quá trình thuỷ lực, truyền nhiệt, chuyển khối và các quá trình hoá học; hiểu biết về phương pháp phân riêng hệ không đồng nhất dưới tác dụng của cơ học. Ngoài ra còn trang bị thêm những kiến thức về truyền nhiệt, cô đặc, sấy, lạnh đông và đập, nghiền, sàng.

Trong cuốn sách Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2 này gồm:

+ Chương 5: Phân riêng hệ không đồng nhất ( phân riêng bằng cơ học)

+ Chương 6: Khuấy trộn chất lỏng

+ Chương 7: Đập - Nghiền - Sàn

+ Chương 8: Các ví dụ và bài tập

Trích dẫn

Nguyễn Bin. Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1 Giáo trình các phương pháp phân tích điện hóa

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 1

Giáo trình các phương pháp phân tích điện hóa

Mã QR

Các quá trình thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm Tập 2

Nội dung

  • Thứ Hai, 09:31 21/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình Marketing căn bản (Cao Thị Thanh)

Thứ Hai, 09:26 21/02/2022

Giáo trình các phương pháp phân tích điện hóa

Thứ Hai, 09:09 21/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 3

Thứ Hai, 09:02 21/02/2022

Bài tập hóa lý cơ sở

Thứ Hai, 08:50 21/02/2022

Giáo trình lý thuyết kiểm toán (Nguyễn Thị Hồng Nga)

Thứ Hai, 08:48 21/02/2022