Hóa học thực phẩm

Hóa học thực phẩm Giới thiệu một số hợp phần thực phẩm quan trọng: Hoạt độ nước và vai trò của hoạt độ nước đối với cấu trúc chất lượng của các sản phẩm thực phẩm; Các hệ thống Prôtêin thực phẩm; Polysacarit, chất tạo hình của sản phẩm thực phẩm; Hợp chất phenol thực vật - chất tạo vị và tạo màu cho thực phẩm

Hóa học thực phẩm

Lê Ngọc Tú (ch.b)

Nxb. Khoa học Kỹ thuật

2003

Tóm tắt

Hoá học thực phẩm chính là những kiến thức cơ sở, những kiến thức hết sức quan trọng cho các bạn sinh viên, các nhà nghiên cứu, các nhà sản xuất... hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm do cung cấp những thông tin, kiến thức về cấu tạo, tính chất của các hợp phần trong thực phẩm cũng như sự tương tác giữa các hợp phần và quá trình biến đổi của chúng trong khi chế biến, bảo quản. Đó cũng chính là cơ sở đầu tiên để xây dựng các qui trình công nghệ chế biến nhiều loại nguyên liệu nông sản và sản xuất các mặt hàng thực phẩm.

Cuốn sách đề cập tới những nội dung chính sau: Cấu tạo, các tính chất vật lý, hoá học, cảm quan, các tính chất chức năng của các hợp phần chính trong thực phẩm như nước, protein, glucid, lipid, vitamin, khoáng chất.... Các biến đổi hoá học xảy ra trong quá trình chế biến và bảo quản nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cần thiết để điều chỉnh các quá trình công nghệ theo hướng có lợi nhất cho chất lượng sản phẩm. Các phương pháp biến tinh bột và protein nhằm cải tiến chất lượng, tạo ra các sản phẩm phù hợp hơn trong các ứng dụng công nghiệp.

Nội dung gồm 4 chương:

+ Chương 1: Nước với cấu trúc và chất lượng của thực phẩm

+ Chương 2: Protein - chất tạo cấu trúc cho thực phẩm

+ Chương 3: Polysacarit - chất tạo hình của sản phẩm thực phẩm

+ Chương 4: Hợp chất phenol thực vật - chất tạo vị và tạo màu cho thực phẩm

Trích dẫn

Lê Ngọc Tú (ch.b). Hóa học thực phẩm, Nxb. Khoa học Kỹ thuật, 2003.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Hóa học thực phẩm Analytical ElectrochemistryHóa dược và kỹ thuật tổng hợp (Tập 1)

Hóa học thực phẩm

Analytical ElectrochemistryHóa dược và kỹ thuật tổng hợp (Tập 1)

Mã QR

Hóa học thực phẩm

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:55 30/03/2022