Hóa học phân tích Phần 2

Hóa học phân tích Phần 2 Cung cấp những tính chất cơ bản, tổng quát về tính chất các ion (tính chất axít - bazơ, tạo phức, ôxi hoá - khử, tạo thành các hợp chất ít tan); đồng thời bổ sung một số vấn đề như mô tả, giải thích chi tiết hơn các phản ứng, tính chất phân tích quan trọng của các ion và các bài tập thực hành

Hóa học phân tích Phần 2

Nguyễn Tinh Dung

Nxb. Giáo dục Việt Nam

2001

Tóm tắt

Giáo trình Hóa học phân tích - Phần 2: Các phản ứng ion trong dung dịch nước được biên soạn dựa trên cơ sở giữ nguyên cấu trúc như trong lần xuất bản đầu tiên, nghĩa là cung cấp những tính chất cơ bản, tổng quát về tính chất các ion đi đôi với việc trình bày kĩ các phản ứng đặc trưng cần thiết để phát hiện, nhận biết các ion.

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viển chúng tôi biên soạn lại sách trên cơ sở giữ nguyên cấu trúc như trong lăn xuất bản đầu tiên, nghĩa là cung cáp những tỉnh chắt co bản tổng quát về tính chất các ion tính chất axit - bazơ tạo phức oxi hóa - khử tạo thành các hợp chấtt ít tan đi đôi với việc trình bày kĩ các phản ứng đặc trưng cần dể phát hiện nhận biết các ion. Ngoài ra chúng tôi có bổ sung thêm một sổ vấn đề:

1. Mô tả và giải thích chi tiết hơn nhiều phản ứng và tính chất phân tích quan trọng của các ion.

2. Bổ sung thêm nhiều bài tập ờ cuối mỗi chương nhằm giúp sinh viên trong việc lập đề cương thực nghiêm hệ thống hoá và tập vận dụng kiến thức sau khi làm thực nghiệm.

3. Bổ sung thêm phần Hướng dẫn trà lời các câu hỏi và bài tập nhằm giúp sinh viên kiểm tra các trả lời của mình khi làm bằi tập. Ở dây có gợi ý nhiều cách giải khác nhau cho một số loại bài tập nhằm tăng thêm các tình huống vận dụng kiến thức mà không phải là chọn cách giải tối ưu.

4. Mặc dù trong các chương khi trình bày về tính chất các ion đã có giới thiệu các hằng số quan trọng của các phản ứng liên quan. Song để cung cấp một cách hệ thống các số liệu phục vụ cho việc tính toán trong thực nghiệm, chúng tôi bổ sung thêm phụ lục 2 “ Bảng các hằng số quan trọng” liên quan đến các cân bằng axit – bazơ, tạo phức, oxi hóa – khử và tạo các hợp chất ít tan.

Trích dẫn

Nguyễn Tinh Dung. Hóa học phân tích Phần 2, Nxb. Giáo dục VN, 2001.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Hóa học phân tích Phần 2Hóa học vô cơ (tập 1)Giáo trình hóa vô cơ

Hóa học phân tích Phần 2

Hóa học vô cơ (tập 1)Giáo trình hóa vô cơ

Mã QR

Hóa học phân tích Phần 2

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:15 30/03/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Giáo trình gia công nguội cơ bản

Thứ Sáu, 14:17 12/08/2022

Giáo trình mài

Thứ Sáu, 13:50 12/08/2022

Test of English as a Foreign Language: Everything you need to score high on the TOEFL

Thứ Sáu, 13:48 12/08/2022

Complete Guide to the CBT TOEFL Test

Thứ Sáu, 13:42 12/08/2022

TOEFL CBT

Thứ Sáu, 13:32 12/08/2022

Hóa học hữu cơ Tập 3

Thứ Tư, 14:07 30/03/2022

Digital Communications (Fifth Edition)

Thứ Tư, 13:59 30/03/2022

Hóa học hữu cơ Tập 2

Thứ Tư, 13:57 30/03/2022

Hóa học hữu cơ Tập 1

Thứ Tư, 13:48 30/03/2022

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

Thứ Tư, 13:44 30/03/2022

Video giới thiệu