Quản trị sản xuất và tác nghiệp

Cuốn sách Quản trị sản xuất và tác nghiệp gồm 12 chương nhằm giới thiệu các hoạt động liên quan đến quản trị sản xuất và quản trị tác nghiệp, kiểu các bài toán thường phát sinh trong những hoạt động đó và các phương pháp hiện hữu để tiếp cận các bài toán đó.

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

Đặng Minh Trang

Thống kê

2003

Tóm tắt

Quản trị sản xuất và tác nghiệp bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc quản trị các yếu tố đầu vào, tổ chức, phối hợp các yếu tố đó nhằm biến đổi chúng thành các sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ với hiệu quả cao nhất. Để tạo ra sản phẩm và dịch vụ, các doanh nghiệp đều phải thực hiện ba chức năng cơ bản: marketing, sản xuất và tài chính.

Do đó có thể nói rằng quản trị sản xuất và tác nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt trong hoạt động của doanh nghiệp. Nếu quản trị tốt, ứng dụng các phương pháp quản trị khoa học thì sẽ tạo khả năng sinh lợi lớn cho doanh nghiệp. Ngược lại nếu quản trị kém sẽ làm cho doanh nghiệp thua lỗ, thậm chí có thể phá sản.

Cuốn sách Quản trị sản xuất và tác nghiệp của tác giả Đặng Minh Trang giới thiệu các hoạt động liên quan đến quản trị sản xuất và tác nghiệp. Cuốn sách gồm 12 chương:

- Chương I: Mở đầu

- Chương II: Dự báo

- Chương III: Hoạch định công suất

- Chương IV: Hoạch định tổng hợp

- Chương V: Quản trị tồn kho, Hoạch định nhu cầu vật tư

- Chương VI: Điều độ tác nghiệp

- Chương VII: Bố trí mặt bằng

- Chương VIII: Quản trị dự án

- Chương IX: Quản trị chất lượng

- Chương X: Độ tin cậy và bảo trì máy

- Chương XI: Xếp hàng chờ

- Chương XII: Mô phỏng

Trích dẫn

Đặng Minh Trang, Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Thống kê, 2003.

Bộ sưu tập

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (7340101)

Tài liệu liên quan

Quản trị sản xuất và tác nghiệpGiáo trình cao học Quản trị kinh doanh quốc tếGiáo trình chiến lược kinh doanh
Quản trị sản xuất và tác nghiệpGiáo trình cao học Quản trị kinh doanh quốc tếGiáo trình chiến lược kinh doanh

Mã QR

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:44 30/03/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

English for everyone English for grammar guide

Thứ Tư, 13:26 30/03/2022

Q:Skills for Success 2 Listening and Speaking

Thứ Tư, 10:36 30/03/2022

Cambridge English Complete IELTS Bands 4-5

Thứ Tư, 10:06 30/03/2022

Giáo trình Quản trị chất lượng

Thứ Tư, 09:04 30/03/2022

Điều khiển số và công nghệ trên máy điều khiển số CNC

Thứ Tư, 08:15 30/03/2022