Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc Tập 2

Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc Tập 2 trình bày về Thuốc phun mùi, thuốc mỡ, các dạng thuốc đặt, thuốc bột cân, thuốc nang, tiểu phân và liposome tương kỵ trong bào chế thuốc

Kỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc Tập 2

Võ Xuân Minh, Nguyễn Văn Long(ch.b)

Nxb. Y học

2016

Tóm tắt

Bộ sách bao gồm 13 chương chia làm 2 tập, được sắp xếp theo hệ phân tán của các dạng thuốc. Mỗi chương được trình bày nổi bật các nội dung: mục tiêu, nội dung chuyên môn; đảm bảo 4 yêu cầu cơ bản về kiến thức, tính chính xác và khoa học, cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật vận dụng thực tiễn. Phần câu hỏi lượng giá đi kèm từng chương được biên soạn thành một tập riêng. Một số kiến thức chuyên sâu sẽ được trình bày trong các chuyên đề sau đại học. Ngoài việc dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên, bộ sách cũng rất bổ ích cho các bạn đồng nghiệp trong và ngoài ngành.

Nội dung tập 2 gồm các chương sau:

+ Chương 6. Thuốc phun mù

+ Chương 7. Thuốc mỡ

+ Chương 8. Các dạng thuốc đặt

+ Chương 9. Thuốc bột – cốm

+ Chương 10. Thuốc viên

+ Chương 11. Thuốc nang

+ Chương 12. Hệ tiểu phân và Liposome

+ Chương 13. Tương kỵ trong bào chế.

Trích dẫn

Võ Xuân Minh, Nguyễn Văn Long(ch.b). Kỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc Tập 2, Nxb. Y học, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc Tập 2 Giáo trình thực hành phân tích hóa công nghiệpGiáo trình sơn và kỹ thuật sơn

Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc Tập 2

Giáo trình thực hành phân tích hóa công nghiệpGiáo trình sơn và kỹ thuật sơn

Mã QR

Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc Tập 2

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:29 31/03/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Kỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc (Tập 1)

Thứ Năm, 09:13 31/03/2022

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Thứ Năm, 09:03 31/03/2022

Kiểm nghiệm thuốc

Thứ Năm, 08:55 31/03/2022

Kiểm nghiệm dược phẩm

Thứ Năm, 08:47 31/03/2022

English for everyone English for grammar guide (Practice book-Level 2 Beginner)

Thứ Năm, 08:34 31/03/2022