Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động trình bày Những vấn đề chung về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động; vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn; hoạt động bảo hộ lao động ở các doanh nghiệp...

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Hoàng Xuân Nguyên (ch.b)

Nxb. Giáo dục

2003

Tóm tắt

Quá trình lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hội, con người luôn phải tiếp xúc với máy móc, trang thiết bị, công cụ và môi trường…Đây là một quá trình hoạt động phong phú, đa dạng và rất phức tạp, vì vậy luôn phát sinh những mối nguy hiểm và rủi ro làm cho người lao động có thể bị tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Vì vậy vấn đề đặt ra cho mọi quốc gia là làm thế nào để hạn chế được tai nạn lao động đến mức thấp nhất. Một trong những biện pháp tích cực nhất đó là giáo dục ý thức bảo hộ lao động cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nội dung của giáo trình đề cập đến 4 phần:

+ Phần 1. Những vấn đề chung về chung kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

+ Phần 2. Vệ sinh lao động

+ Phần 3. Kỹ thuật an toàn

+ Phần 4. Hoạt động bảo hộ lao động ở các doanh nghiệp

Trích dẫn

Hoàng Xuân Nguyên (ch.b). Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, Nxb. Giáo dục, 2003.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động Hóa học vô cơ (Tập 3)Hóa học vô cơ (Tập 2)

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Hóa học vô cơ (Tập 3)Hóa học vô cơ (Tập 2)

Mã QR

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:03 31/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Kiểm nghiệm thuốc

Thứ Năm, 08:55 31/03/2022

Kiểm nghiệm dược phẩm

Thứ Năm, 08:47 31/03/2022

English for everyone English for grammar guide (Practice book-Level 2 Beginner)

Thứ Năm, 08:34 31/03/2022

Một số bài toán hình học họa hình chọn lọc có hướng dẫn và lời giải

Thứ Năm, 08:14 31/03/2022

Wireless sensor networks: Technology, protocols, and applications

Thứ Năm, 08:08 31/03/2022