Kỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc (Tập 1)

Kỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc Tập 1 trình bày Đại cương về bào chế và sinh dược học, dung dịch thuốc, thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, các dạng thuốc điều chế bằng phương pháp chiết xuât, nhũ tương và hôn dịch khối

Kỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc (Tập 1)

Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng (ch.b)

Nxb. Y học

2013

Tóm tắt

Bộ sách bao gồm 13 chương chia làm 2 tập, được sắp xếp theo hệ phân tán của các dạng thuốc. Mỗi chương được trình bày nổi bật các nội dung: mục tiêu, nội dung chuyên môn; đảm bảo 4 yêu cầu cơ bản về kiến thức, tính chính xác và khoa học, cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật vận dụng thực tiễn. Phần câu hỏi lượng giá đi kèm từng chương được biên soạn thành một tập riêng. Một số kiến thức chuyên sâu sẽ được trình bày trong các chuyên đề sau đại học. Ngoài việc dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên, bộ sách cũng rất bổ ích cho các bạn đồng nghiệp trong và ngoài ngành.

Nội dung tập 1 gồm các chương sau:

+ Chương 1. Đại cương về bào chế và sinh dược học

+ Chương 2. Dung dịch thuốc

+ Chương 3. Thuốc tiêm – thuốc nhỏ mắt

+ Chương 4. Các dạng thuốc điều chế bằng phương pháp chiết xuất

+ Chương 5. Nhũ tương và hỗn dịch thuốc

Trích dẫn

Võ Xuân Minh, Phạm Ngọc Bùng (ch.b). Kỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc Tập 1, Nxb. Y học, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc (Tập 1)Hóa học vô cơ (tập 1)Hóa học hữu cơ phần bài tập (Tập 1)

Kỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc (Tập 1)

Hóa học vô cơ (tập 1)Hóa học hữu cơ phần bài tập (Tập 1)

Mã QR

Kỹ thuật bào chế và sinh dược hóa các dạng thuốc Tập 1

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:13 31/03/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

Thứ Năm, 09:03 31/03/2022

Kiểm nghiệm thuốc

Thứ Năm, 08:55 31/03/2022

Kiểm nghiệm dược phẩm

Thứ Năm, 08:47 31/03/2022

English for everyone English for grammar guide (Practice book-Level 2 Beginner)

Thứ Năm, 08:34 31/03/2022

Một số bài toán hình học họa hình chọn lọc có hướng dẫn và lời giải

Thứ Năm, 08:14 31/03/2022