Mô hình hóa môi trường

Mô hình hóa môi trường Tổng quan về mô hình hóa môi trường, những khái niệm cơ bản của mô hình hóa môi trường, các yếu tố ảnh hưởng lên sự phát tán chất ô nhiễm không khí, mô hình hóa ô nhiễm không khí theo phương pháp Gauss, Beliand. Một số kiến thức cơ bản liên quan tới mô hình hóa chất lượng, mô phỏng chất lượng nước tên sông, mô hình dòng chảy và lan truyền chất cho kênh sông....

Mô hình hóa môi trường

Bùi Tá Long

Nxb. ĐHQG Tp. HCM

2014

Tóm tắt

Mô hình hóa với sự trợ giúp của công nghệ thông tin trong thời đại ngày nay đã trở thành một nhánh quan trọng của khoa học hiện đại và là một công cụ rất mạnh để nhận thức thế giới xung quanh. Nghiên cứu mô hình hóa và ứng dụng trên máy tính mở ra những chân trời mới để nhận diện sự phụ thuộc của tin học với toán học và các ngành khoa học khác – cả tự nhiên lẫn xã hội.

Mục tiêu của môn học này là giúp cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh làm quen với phương pháp mô hình hóa toán học, giới thiệu ứng dụng của phương pháp mô hình hóa toán học giải quyết các bài toán môi trường, làm xích lại gần nhau hơn giữa toán học với môi trường.

Giáo trình Mô hình hóa môi trường trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng, ứng dụng mô hình toán phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường. Các khái niệm cơ bản như mô hình, mô hình môi trường, mô hình hóa bài toán bảo vệ môi trường không khí, môi trường nước mặt, nước dưới đất được trình bày. Trong giáo trình cũng dành sự lưu ý đặc biệt cho những ứng dụng cụ thể trong bài toán bảo vệ môi trường trên đất nước chúng ta.

Nội dung giáo trình bao gồm 10 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về mô hình hóa môi trường

+ Chương 2: Những khái niệm cơ bản của mô hình hóa môi trường

+ Chương 3: Các yếu tố khí tượng ảnh hưởng lên sự phát tán chất ô nhiễm không khí

+ Chương 4: Mô hình hóa ô nhiễm không khí theo phương pháp GAUSS

+ Chương 5: Mô hình hóa ô nhiễm không khí theo phương pháp BERLIIAND

+ Chương 6: Một số kiến thức cơ bản liên quan tới mô hình hóa chất lượng nước

+ Chương 7: Mô hình STREETER - PHELPS mô phỏng chất lượng nước trên kênh sông

+ Chương 8: Mô hình dòng chảy và lan truyền chất cho kênh sông

+ Chương 9: Mô phỏng chất lượng nước bằng phần mềm QUAL2K

+ Chương 10: Mô hình hóa nước dưới đất.

Trích dẫn

Bùi Tá Long. Mô hình hóa môi trường, Nxb. ĐHQG Tp. HCM, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Mô hình hóa môi trường Khoa học và công nghệ NaNoTổng hợp hữu cơ (tập 1)

Mô hình hóa môi trường

Khoa học và công nghệ NaNoTổng hợp hữu cơ (tập 1)

Mã QR

Mô hình hóa môi trường

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:08 04/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Master the TOEFL Test

Thứ Bảy, 11:22 13/08/2022

Master the TOEFL CBT

Thứ Bảy, 10:59 13/08/2022

TOEFL SUCCESS: Test of English as a Foreign Language

Thứ Bảy, 10:32 13/08/2022

Wildlife-habitat relationships : Concepts and applications

Thứ Sáu, 16:18 12/08/2022

Wildfire A Reader

Thứ Sáu, 15:58 12/08/2022

Lý thuyết và mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Thứ Hai, 07:59 04/04/2022

Practice Tests for IELTS 2

Thứ Hai, 07:57 04/04/2022

Q:Skills for Success 5 Listening and Speaking

Thứ Sáu, 16:19 01/04/2022

Cấu kiện điện tử

Thứ Sáu, 16:02 01/04/2022

Tài chính doanh nghiệp : Lý thuyết, bài tập và bài giải

Thứ Sáu, 15:57 01/04/2022

Video giới thiệu