Mô hình hóa môi trường

Mô hình hóa môi trường Tổng quan về mô hình hóa môi trường, những khái niệm cơ bản của mô hình hóa môi trường, các yếu tố ảnh hưởng lên sự phát tán chất ô nhiễm không khí, mô hình hóa ô nhiễm không khí theo phương pháp Gauss, Beliand. Một số kiến thức cơ bản liên quan tới mô hình hóa chất lượng, mô phỏng chất lượng nước tên sông, mô hình dòng chảy và lan truyền chất cho kênh sông....

Mô hình hóa môi trường

Bùi Tá Long

Nxb. ĐHQG Tp. HCM

2014

Tóm tắt

Mô hình hóa với sự trợ giúp của công nghệ thông tin trong thời đại ngày nay đã trở thành một nhánh quan trọng của khoa học hiện đại và là một công cụ rất mạnh để nhận thức thế giới xung quanh. Nghiên cứu mô hình hóa và ứng dụng trên máy tính mở ra những chân trời mới để nhận diện sự phụ thuộc của tin học với toán học và các ngành khoa học khác – cả tự nhiên lẫn xã hội.

Mục tiêu của môn học này là giúp cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh làm quen với phương pháp mô hình hóa toán học, giới thiệu ứng dụng của phương pháp mô hình hóa toán học giải quyết các bài toán môi trường, làm xích lại gần nhau hơn giữa toán học với môi trường.

Giáo trình Mô hình hóa môi trường trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng, ứng dụng mô hình toán phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường. Các khái niệm cơ bản như mô hình, mô hình môi trường, mô hình hóa bài toán bảo vệ môi trường không khí, môi trường nước mặt, nước dưới đất được trình bày. Trong giáo trình cũng dành sự lưu ý đặc biệt cho những ứng dụng cụ thể trong bài toán bảo vệ môi trường trên đất nước chúng ta.

Nội dung giáo trình bao gồm 10 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về mô hình hóa môi trường

+ Chương 2: Những khái niệm cơ bản của mô hình hóa môi trường

+ Chương 3: Các yếu tố khí tượng ảnh hưởng lên sự phát tán chất ô nhiễm không khí

+ Chương 4: Mô hình hóa ô nhiễm không khí theo phương pháp GAUSS

+ Chương 5: Mô hình hóa ô nhiễm không khí theo phương pháp BERLIIAND

+ Chương 6: Một số kiến thức cơ bản liên quan tới mô hình hóa chất lượng nước

+ Chương 7: Mô hình STREETER - PHELPS mô phỏng chất lượng nước trên kênh sông

+ Chương 8: Mô hình dòng chảy và lan truyền chất cho kênh sông

+ Chương 9: Mô phỏng chất lượng nước bằng phần mềm QUAL2K

+ Chương 10: Mô hình hóa nước dưới đất.

Trích dẫn

Bùi Tá Long. Mô hình hóa môi trường, Nxb. ĐHQG Tp. HCM, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Mô hình hóa môi trường Khoa học và công nghệ NaNoTổng hợp hữu cơ (tập 1)

Mô hình hóa môi trường

Khoa học và công nghệ NaNoTổng hợp hữu cơ (tập 1)

Mã QR

Mô hình hóa môi trường

Nội dung

  • Thứ Hai, 08:08 04/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Lý thuyết và mô hình hóa quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Thứ Hai, 07:59 04/04/2022

Practice Tests for IELTS 2

Thứ Hai, 07:57 04/04/2022

Q:Skills for Success 5 Listening and Speaking

Thứ Sáu, 16:19 01/04/2022

Cấu kiện điện tử

Thứ Sáu, 16:02 01/04/2022

Tài chính doanh nghiệp : Lý thuyết, bài tập và bài giải

Thứ Sáu, 15:57 01/04/2022