Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 1)

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học tập 1 trình bày về Sự phát triển của các phương pháp khai triển công nghệ cơ bản, nguyên tắc xác định bản chất hệ thống công nghệ hoá học. Các quy luật chủ yếu, yếu tố ảnh hưởng đến quá trình công nghệ hoá học. Mô tả quá trình công nghệ hoá học bằng mô hình vật lý, toán học. Nghiên cứu công nghệ hoá học và hoá học bằng mô tả thống kê.

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 1)

Nguyễn Minh Tuyển, Phạm Văn Thiêm

Nxb. Khoa học và Kỹ thuật

2001

Tóm tắt

Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghệ Hóa Học Tập 1 với chủ đề là Cơ sở mô hình hóa các quá trình công nghệ hóa học. Nội dung chính đề cập đến vấn đề:

+ Chương 1: Tiếp cận hệ thống và nghiên cứu, khai triển công nghệ hóa học;

+ Chương 2: Các quy luật chủ yếu trong quá trình công nghệ hóa học;

+ Chương 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình công nghệ hóa học;

+ Chương 4: Mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô hình vật lý;

+ Chương 5: Mô tả quá trình công nghệ hóa học bằng mô hình toán học;

+ Chương 6: Nghiên cứu công nghệ hóa học và hoá học bằng mô tả thống kê.

Trích dẫn

Nguyễn Minh Tuyển, Phạm Văn Thiêm. Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học tập 1, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2001.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 1)Hóa học hữu cơ Tập 3Hóa học phân tích Phần 2

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 1)

Hóa học hữu cơ Tập 3Hóa học phân tích Phần 2

Mã QR

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học tập 1

Nội dung

  • Thứ Hai, 17:00 04/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Bleak House

Chủ Nhật, 09:30 14/08/2022

A Town Like Alice

Chủ Nhật, 09:24 14/08/2022

서울대 한국어 2A Workbook Seoul National University Korean 2A Workbook with CD 1 = Đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc - sách bài tập- tập 2a

Thứ Bảy, 20:26 13/08/2022

서울대 한국어 2B Workbook Seoul National University Korean 2B Workbook with CD 1 = Đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc - sách bài tập- tập 2b

Thứ Bảy, 20:13 13/08/2022

서울대 한국어 2B Student's Book Seoul National University 2B Student's Book with CD1 = Đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc - sách bài học- tập 2b

Thứ Bảy, 20:01 13/08/2022

Sổ tay hóa học sơ cấp

Thứ Hai, 16:51 04/04/2022

Phân tích Lí - Hóa

Thứ Hai, 16:42 04/04/2022

Bài tập hóa học đại cương

Thứ Hai, 16:34 04/04/2022

Hóa lý và hóa keo

Thứ Hai, 16:26 04/04/2022

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 2)

Thứ Hai, 16:16 04/04/2022

Video giới thiệu