Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 2)

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học Tập 2 trình bày Tối ưu hoá các quá trình công nghệ hoá học các tiêu chuẩn tối ưu hoá. Tối ưu hoá các quá trình phản ứng xúc tác. Các phương pháp giải tích và quy hoạch. Các phương pháp gradient để tối ưu hoá.

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 2)

Nguyễn Minh Tuyển, Phạm Văn Thiêm

Nxb. Khoa học và Kỹ thuật

2001

Tóm tắt

Tối ưu hóa quá trình bất kỳ là để tìm điểm thích hợp nhất của hàm số được nghiên cứu hoặc để tìm các điều kiện tối ưu trong tương ứng để tiến hành quá trình đã cho. Để đánh giá điểm tối ưu. Trước hết cần phải chọn các tiêu chuẩn tối ưu hóa. Tùy thuộc các điều kiện cụ thể mà tiêu chuẩn tối ưu hóa có thể là tiêu chuẩn công nghệ hoặc là tiêu chuẩn kinh tế như giá thành của một đợ vị sản phẩm là bé nhất.

Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghệ Hóa Học Tập 2 với chủ đề là Tối ưu hóa các quá trình công nghệ hóa học. Nội dung chính đề cập đến:

+ Chương 1: Các phương pháp giải tích;

+ Chương 2: Quy hoạch toán học;

+ Chương 3: Các phương pháp Gradient để tối ưu hóa;

+ Chương 4: Các phương pháp tự động hóa tìm ra cực trị ( điểm tối ưu);

+ Chương 5: Tối ưu hóa các quá trình phản ứng xúc tác.

Trích dẫn

Nguyễn Minh Tuyển, Phạm Văn Thiêm. Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học tập 2, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2001.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 2)Khoáng vật học SilicatHóa dược và kỹ thuật tổng hợp (Tập 1)

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 2)

Khoáng vật học SilicatHóa dược và kỹ thuật tổng hợp (Tập 1)

Mã QR

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học Tập 2

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:16 04/04/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Test of English as a Foreign Language: Everything you need to score high on the TOEFL

Thứ Sáu, 13:48 12/08/2022

Complete Guide to the CBT TOEFL Test

Thứ Sáu, 13:42 12/08/2022

TOEFL CBT

Thứ Sáu, 13:32 12/08/2022

Tales of ten worlds

Thứ Sáu, 13:22 12/08/2022

TOEFL test of English a Foreign Language

Thứ Sáu, 11:06 12/08/2022

Cơ sở hóa học phân tích hiện đại (Tập 1)

Thứ Hai, 16:06 04/04/2022

Q: Skills for Success 5 Listening and Speaking

Thứ Hai, 16:04 04/04/2022

Digital Communication Systems Using MATLAB® and Simulink® (Second Edition)

Thứ Hai, 15:58 04/04/2022

Succeed in IELTS Speaking & Vocabulary

Thứ Hai, 15:48 04/04/2022

Listening for IELTS

Thứ Hai, 13:31 04/04/2022

Video giới thiệu