Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 2)

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học Tập 2 trình bày Tối ưu hoá các quá trình công nghệ hoá học các tiêu chuẩn tối ưu hoá. Tối ưu hoá các quá trình phản ứng xúc tác. Các phương pháp giải tích và quy hoạch. Các phương pháp gradient để tối ưu hoá.

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 2)

Nguyễn Minh Tuyển, Phạm Văn Thiêm

Nxb. Khoa học và Kỹ thuật

2001

Tóm tắt

Tối ưu hóa quá trình bất kỳ là để tìm điểm thích hợp nhất của hàm số được nghiên cứu hoặc để tìm các điều kiện tối ưu trong tương ứng để tiến hành quá trình đã cho. Để đánh giá điểm tối ưu. Trước hết cần phải chọn các tiêu chuẩn tối ưu hóa. Tùy thuộc các điều kiện cụ thể mà tiêu chuẩn tối ưu hóa có thể là tiêu chuẩn công nghệ hoặc là tiêu chuẩn kinh tế như giá thành của một đợ vị sản phẩm là bé nhất.

Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghệ Hóa Học Tập 2 với chủ đề là Tối ưu hóa các quá trình công nghệ hóa học. Nội dung chính đề cập đến:

+ Chương 1: Các phương pháp giải tích;

+ Chương 2: Quy hoạch toán học;

+ Chương 3: Các phương pháp Gradient để tối ưu hóa;

+ Chương 4: Các phương pháp tự động hóa tìm ra cực trị ( điểm tối ưu);

+ Chương 5: Tối ưu hóa các quá trình phản ứng xúc tác.

Trích dẫn

Nguyễn Minh Tuyển, Phạm Văn Thiêm. Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học tập 2, Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, 2001.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 2)Khoáng vật học SilicatHóa dược và kỹ thuật tổng hợp (Tập 1)

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học (tập 2)

Khoáng vật học SilicatHóa dược và kỹ thuật tổng hợp (Tập 1)

Mã QR

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hóa học Tập 2

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:16 04/04/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Cơ sở hóa học phân tích hiện đại (Tập 1)

Thứ Hai, 16:06 04/04/2022

Q: Skills for Success 5 Listening and Speaking

Thứ Hai, 16:04 04/04/2022

Digital Communication Systems Using MATLAB® and Simulink® (Second Edition)

Thứ Hai, 15:58 04/04/2022

Succeed in IELTS Speaking & Vocabulary

Thứ Hai, 15:48 04/04/2022

Listening for IELTS

Thứ Hai, 13:31 04/04/2022