Digital Communication Systems Using MATLAB® and Simulink® (Second Edition)

The book is intended for a broad audience. For the student taking a traditional course, the text provides simulations of the MATLAB and Simulink systems, and the opportunity to go beyond the lecture or laboratory and develop investigations and projects. For the professional, the text facilitates an expansive review of and experience with the tenets of digital communication systems.

Digital Communication Systems Using MATLAB® and Simulink® (Second Edition)

Dennis Silage

Bookstand Publishing

2016

Abstract

The book is intended for a broad audience. For the student taking a traditional course, the text provides simulations of the MATLAB and Simulink systems, and the opportunity to go beyond the lecture or laboratory and develop investigations and projects. For the professional, the text facilitates an expansive review of and experience with the tenets of digital communication systems.

The text is a direct outgrowth of experience in teaching analog and digital communication systems at the undergraduate, graduate and professional level. The sea change in this material for the student and professional is the introduction of channel noise and non-linearities in the analysis of communication systems within the last decade. Prior to this time, analog and digital communication systems were presented by analytical equations without noise, and with a hardware laboratory without significant non-linearities.

The organization of this text is as follows:

+ Chapter 1: Communication Simulation Techniques

+ Chapter 2: Baseband Modulation and Demodulation

+ Chapter 3: Bandpass Modulation and Demodulation

+ Chapter 4: Sampling and Quantization

+ Chapter 5: Multiplexing

Citation

Dennis Silage. Digital Communication Systems Using MATLAB® and Simulink® (Second Edition). Bookstand Publishing, 2016.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG (7510302)

Related document

Digital Communication Systems Using MATLAB® and Simulink® (Second Edition)Optical Fiber Communications: Principles and Practice (Third edition)Introduction to Engineering Ethics (Second edition)

Digital Communication Systems Using MATLAB® and Simulink® (Second Edition)

Optical Fiber Communications: Principles and Practice (Third edition)Introduction to Engineering Ethics (Second edition)

QR code

Digital Communication Systems Using MATLAB® and Simulink® (Second Edition)

Content

  • Thứ Hai, 15:58 04/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Succeed in IELTS Speaking & Vocabulary

Thứ Hai, 15:48 04/04/2022

Listening for IELTS

Thứ Hai, 13:31 04/04/2022

Translation in practice: a symposium

Thứ Hai, 13:02 04/04/2022

Giáo trình truyền thông marketing tích hợp

Thứ Hai, 10:35 04/04/2022

Giáo trình Thống kê doanh nghiệp (Thân Thanh Sơn)

Thứ Hai, 10:20 04/04/2022

Video giới thiệu